Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Index för chefers förutsättningar efter tid, påstående och förvaltning.

  Välj variabler: Storlek: 7039 Uppdaterad: 2020-09-04

  1. tid: 2018, 2020, (2)
  2. påstående: Leda och styra verksamhet, Tydligheten från överordnade om mitt uppdrag som chef, Min verksamhets förmåga att förverkliga våra uppsatta mål, Min verksamhets förmåga att följa statliga styrdokument och lagar, ..., Totalindex (41)
  3. förvaltning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Leanlink, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, ..., Totalt (8)


 2. Index för chefers förutsättningar efter tid, påstående och kön.

  Välj variabler: Storlek: 5485 Uppdaterad: 2020-09-09

  1. tid: 2018, 2020, (2)
  2. påstående: Leda och styra verksamhet, Tydligheten från överordnade om mitt uppdrag som chef, Min verksamhets förmåga att förverkliga våra uppsatta mål, Min verksamhets förmåga att följa statliga styrdokument och lagar, ..., Totalindex (41)
  3. kön: Kvinnor, Män, Totalt, (3)


 3. Index för chefers förutsättningar efter tid, påstående och chefsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 5588 Uppdaterad: 2020-10-02

  1. tid: 2018, 2020, (2)
  2. påstående: Leda och styra verksamhet, Tydligheten från överordnade om mitt uppdrag som chef, Min verksamhets förmåga att förverkliga våra uppsatta mål, Min verksamhets förmåga att följa statliga styrdokument och lagar, ..., Totalindex (41)
  3. chefsnivå: Mellanchef, Första linjens chef, Totalt, (3)


 4. Index för chefers förutsättningar efter tid, påstående och arbetsplatsens storlek.

  Välj variabler: Storlek: 6085 Uppdaterad: 2020-10-02

  1. tid: 2018, 2020, (2)
  2. påstående: Leda och styra verksamhet, Tydligheten från överordnade om mitt uppdrag som chef, Min verksamhets förmåga att förverkliga våra uppsatta mål, Min verksamhets förmåga att följa statliga styrdokument och lagar, ..., Totalindex (41)
  3. arbetsplatsens storlek: 1-20 medarbetare, 21-49 medarbetare, 50 medarbetare eller fler, Totalt, (4)