Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Index för chefers förutsättningar efter tid, påstående och arbetsplatsens storlek.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

påstående Markera minst ett värde

Totalt 41 Valda

Sök

arbetsplatsens storlek Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20211005
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
index
Skapad datum
2021-10-05
Källa
Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
CH25
Fotnoter

Fotnoter

Redovisade index kommer från webbenkäten om chefers förutsättningar i Linköpings kommun. Index kan variera mellan noll (0) och etthundra (100), där 100 är det högsta värdet då samtliga svarande instämmer helt och hållet med påståendet.
arbetsplatsens storlek
Avser storleken på den arbetsgrupp som den svarande chefens närmast har ansvar för.
påstående
Min verksamhets förmåga att förverkliga våra uppsatta mål
Frågans formulering förändrades något mellan 2018 och 2020.
Mina medarbetares förmåga att ställa om min verksamhet i enlighet med digitalt först
Frågans formulering förändrades något mellan 2018 och 2020.