Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Index för chefers förutsättningar efter tid, frågeområde, förvaltning och arbetsplatsens storlek.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

frågeområde Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

förvaltning Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

arbetsplatsens storlek Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20211005
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
index
Skapad datum
2021-10-05
Källa
Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
CH44
Fotnoter

Fotnoter

Redovisade index kommer från webbenkäten om chefers förutsättningar i Linköpings kommun. Index för påståenden beräknade på färre än fyra svarande personer redovisas inte.
frågeområde
Totalindex
Baseras på totalt 33 påstående i undersökningen 2018 respektive 34 påståenden i undersökningen 2021.
Leda och styra verksamhet
Frågeområdet innehåller totalt tio (10) påståenden.
Leda medarbetare
Frågeområdet innehåller totalt fyra (4) påståenden.
Leda förändringar
Frågeområdet innehåller totalt sex (6) påståenden.
Leda mig själv
Frågeområdet innehåller totalt åtta (8) påståenden.
Ledningsgruppen och länkande i organisationen
Frågeområdet innehåller totalt tre (3) påståenden.
Övergripande grundkänsla
Frågeområdet innehåller totalt två (2) påståenden.