Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Svar från enkäten chefers förutsättningar efter tid, påstående, förvaltning och svarsalternativ.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

påstående Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök

förvaltning Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

svarsalternativ Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20211203
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2021-12-03
Källa
Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
CH15
Fotnoter

Fotnoter

Redovisade svar kommer från webbenkäten om chefers förutsättningar i Linköpings kommun. Materialet har sekretessgranskats, påståenden med färre än totalt tio aktivt svarande redovisas inte.
påstående
Min verksamhets förmåga att följa statliga styrdokument och lagar
Frågan ej relevant för samtliga tillfrågade att svara på. Dessa svar redovisas ej.
Det stöd jag har runt omkring mig är funktionellt (HR, Ekonomi, kommunikation, IT)
Frågan ingick inte i undersökningen 2018.
Förmågan, hos den ledningsgrupp jag leder, att strategiskt styra och samordna frågor mellan enheter
Frågan ej relevant för samtliga tillfrågade att svara på. Dessa svar redovisas ej.
Förmågan, hos den ledningsgrupp jag deltar i, att strategiskt styra och samordna frågor mellan enhet
Frågan ej relevant för samtliga tillfrågade att svara på. Dessa svar redovisas ej.
Min förmåga att agera och bidra och föra fram frågor och perspektiv från min egen enhet i ledningsgr
Frågan ej relevant för samtliga tillfrågade att svara på. Dessa svar redovisas ej.