Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningen 20-64 år efter stadsdel, tid och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 36701 Uppdaterad: 2023-05-08

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2022 (22)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 2. Procentuell fördelning för befolkningen 20-64 år efter stadsdel, tid och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 49560 Uppdaterad: 2023-05-08

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2022 (22)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 3. Befolkningen 20-64 år efter stadsdel, tid, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 82485 Uppdaterad: 2023-05-08

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 4. Procentuell fördelning för befolkningen 20-64 år efter stadsdel, tid, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 117396 Uppdaterad: 2023-05-08

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 5. Befolkningen 20-64 år efter stadsdel, tid, födelseland och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 51911 Uppdaterad: 2023-05-08

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  3. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, (2)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 6. Procentuell fördelning för befolkningen 20-64 år efter stadsdel, tid, födelseland och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 79302 Uppdaterad: 2023-05-08

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  3. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, (2)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 7. Befolkningen 16-74 år efter tid, stadsdel, kön, bakgrund och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 229829 Uppdaterad: 2023-05-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 8. Procentuell fördelning av befolkningen 16-74 år efter tid, stadsdel, kön, bakgrund och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 346060 Uppdaterad: 2023-05-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 9. Befolkningen efter kön, stadsdel, tid, ålder och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 413425 Uppdaterad: 2023-05-11

  1. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Totalt (6)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 10. Befolkningen efter tid, stadsdel, kön, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 818194 Uppdaterad: 2023-05-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 11. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, stadsdel, kön, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 1473050 Uppdaterad: 2023-05-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 12. Befolkningen efter tid, stadsdel, kön, utbildningsnivå och födelsedecennium.

  Välj variabler: Storlek: 2227452 Uppdaterad: 2023-06-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. födelsedecennium: Född 1900-04, Född 1905-09, Född 1910-14, Född 1915-19, ..., Totalt (26)


 13. Förvärvsarbetande dagbefolkning efter tid, stadsdel, kön, utbildningsnivå och födelsedecennium.

  Välj variabler: Storlek: 1711130 Uppdaterad: 2023-06-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. födelsedecennium: Född 1920-24, Född 1925-29, Född 1930-34, Född 1935-39, ..., Totalt (20)


 14. Antal och andel behöriga 16-åringar till gymnasiets yrkesprogram efter stadsdel, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 40088 Uppdaterad: 2023-06-15

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)