Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningen 20-64 år efter stadsdel, tid och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 38254 Uppdaterad: 2024-05-30

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2023 (23)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 2. Procentuell fördelning för befolkningen 20-64 år efter stadsdel, tid och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 51689 Uppdaterad: 2024-05-30

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2023 (23)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 3. Befolkningen 20-64 år efter stadsdel, tid, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 86914 Uppdaterad: 2024-05-30

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 4. Procentuell fördelning för befolkningen 20-64 år efter stadsdel, tid, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 123747 Uppdaterad: 2024-05-30

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 5. Befolkningen 20-64 år efter stadsdel, tid, födelseland och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 54693 Uppdaterad: 2024-05-30

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  3. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, (2)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 6. Procentuell fördelning för befolkningen 20-64 år efter stadsdel, tid, födelseland och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 83561 Uppdaterad: 2024-05-30

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  3. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, (2)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 7. Befolkningen 16-74 år efter tid, stadsdel, kön, bakgrund och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 242504 Uppdaterad: 2024-05-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 8. Procentuell fördelning av befolkningen 16-74 år efter tid, stadsdel, kön, bakgrund och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 365291 Uppdaterad: 2024-05-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 9. Befolkningen efter kön, stadsdel, tid, ålder och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 436355 Uppdaterad: 2024-05-30

  1. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Totalt (6)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 10. Befolkningen efter tid, stadsdel, kön, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 864510 Uppdaterad: 2024-05-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 11. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, stadsdel, kön, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 1554939 Uppdaterad: 2024-05-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 12. Befolkningen efter tid, stadsdel, kön, utbildningsnivå och födelsedecennium.

  Välj variabler: Storlek: 2245899 Uppdaterad: 2024-05-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. födelsedecennium: Född 1900-04, Född 1905-09, Född 1910-14, Född 1915-19, ..., Totalt (26)


 13. Förvärvsarbetande dagbefolkning efter tid, stadsdel, kön, utbildningsnivå och födelsedecennium.

  Välj variabler: Storlek: 1811234 Uppdaterad: 2024-05-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. födelsedecennium: Född 1920-24, Född 1925-29, Född 1930-34, Född 1935-39, ..., Totalt (20)


 14. Antal och andel behöriga 16-åringar till gymnasiets yrkesprogram efter stadsdel, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 42170 Uppdaterad: 2024-06-28

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)