Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen 16-74 år efter tid, stadsdel, kön, bakgrund och utbildningsnivå.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

bakgrund

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240530
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-30
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UT38
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Denna fil är sekretessbehandlad, vilket innebär att tal lägre än fem (5) inte redovisas. Detta påverkar även de summeringar och aggregeringar som görs av materialet.
bakgrund
Utländsk bakgrund
Avser summan av personer födda utomlands och personer födda i Sverige med två föräldrar födda utomlands.