Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen efter tid, stadsdel, kön, utbildningsnivå och födelsedecennium.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök

födelsedecennium

Totalt 26 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240530
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-30
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Bearbetning och sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UT86
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser hela befolkningen. Personer i åldern 0 till 15 år redovisas genomgående i gruppen uppgift saknas. För personer 75 år eller äldre finns uppgifter om utbildningsnivå från 2015 och framåt, för perioden 2005 till 2014 redovisas samtliga personer i åldern 75 år eller äldre i gruppen uppgift saknas.
Respektive födelsedecennium har delats upp i två halvor om fem år i respektive halva.

Materialet har sekretessgranskats. Tal lägre än fyra (4) redovisas inte för de fem senaste åren, äldre uppgifter redovisas fullt ut. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet.
födelsedecennium
Respektive decennium har delats upp i två lika stora halvor om fem år i varje.