Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande dagbefolkning efter tid, stadsdel, kön, utbildningsnivå och födelsedecennium.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 75 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök

födelsedecennium

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230630
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-30
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Bearbetning och sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UT90
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Dagbefolkningen avser förvärvsarbetande personer i åldern 16 till 74 år med arbetsplats i kommunen. Personer i åldern 0 till 15 år samt personer 75 år eller äldre redovisas inte. Till och med 2010 finns dock ett fåtal personer 75 år eller äldre med i redovisningen.
Respektive födelsedecennium har delats upp i två halvor om fem år i respektive halva.

Materialet har sekretessgranskats. Tal lägre än fyra (4) redovisas inte. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet.
födelsedecennium
Respektive decennium har delats upp i två lika stora halvor om fem år i varje.