Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Bilinnehav för personer 18-79 år efter stadsdel, tid, tabelluppgift, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 45107 Uppdaterad: 2022-05-04

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  3. tabelluppgift: Har minst en bil, Samtliga (inkl har ej bil), (2)
  4. typ: Körsträcka, km, Antal personer, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 2. Bilbestånd efter stadsdel, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 21114 Uppdaterad: 2022-04-19

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tabelluppgift: Antal personbilar i trafik registrerade på fysiska personer, Antal bilar per 1000 invånare (biltäthet), (2)
  3. tid: 1974, 1975, 1976, 1977, ..., 2021 (30)


 3. Bilbestånd efter tid, stadsdel och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 27395 Uppdaterad: 2022-04-19

  1. tid: 2004, 2007, 2011, 2015, ..., 2021 (10)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal personbilar i trafik registrerade på fysiska personer, Antal bilar per 1000 invånare (biltäthet), Antal familjer/hushåll med bil, Därav antal familjer/hushåll med mer än en bil, ..., Summerat antal personbilar i trafik (8)


 4. Pendlingsavstånd efter tid, pendlingsriktning, stadsdel, tabelluppgift, kön, bilinnehav och pendlingskaraktär.

  Välj variabler: Storlek: 534290 Uppdaterad: 2022-10-21

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  2. pendlingsriktning: Utpendling (tillhör nattbefolkningen), Inpendling (tillhör dagbefolkningen), (2)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  4. tabelluppgift: Antal kilometer, Antal personer, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. bilinnehav: Har personbil i trafik, Har inte personbil i trafik, Samtliga, (3)
  7. pendlingskaraktär: Pendlar annan stadsdel, Pendlar annan kommun i länet, Pendlar kommun i annat län, Samtliga pendlande, (4)


 5. Bilinnehav för hushåll efter stadsdel, tid, typ och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 19885 Uppdaterad: 2022-04-29

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  3. typ: Körsträcka, km, Antal hushåll, (2)
  4. tabelluppgift: Har en bil, Har två eller fler bilar, Summa har minst en bil, Har inte någon bil, Samtliga (inkl har ej bil) (5)