Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Bilinnehav för personer 18-79 år efter stadsdel, tid, tabelluppgift, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 53568 Uppdaterad: 2024-06-18

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  3. tabelluppgift: Har minst en bil, Samtliga (inkl har ej bil), (2)
  4. typ: Körsträcka, km, Antal personer, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 2. Bilinnehav efter tid, stadsdel, tabelluppgift, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 459792 Uppdaterad: 2024-06-18

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Har minst en bil, Samtliga (inkl har ej bil), (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. ålder: 18-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (17)


 3. Bilinnehav efter tid, stadsdel, tabelluppgift, kön och födelsedecennium.

  Välj variabler: Storlek: 748040 Uppdaterad: 2024-06-18

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Har minst en bil, Samtliga (inkl har ej bil), (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. födelsedecennium: Född 1900-04, Född 1905-09, Född 1910-14, Född 1915-19, ..., Totalt (26)


 4. Bilbestånd efter stadsdel, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 23021 Uppdaterad: 2024-04-22

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tabelluppgift: Antal personbilar i trafik registrerade på fysiska personer, Antal bilar per 1000 invånare (biltäthet), (2)
  3. tid: 1974, 1975, 1976, 1977, ..., 2023 (32)


 5. Bilbestånd efter tid, stadsdel och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 32995 Uppdaterad: 2024-04-22

  1. tid: 2004, 2007, 2011, 2015, ..., 2023 (12)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal personbilar i trafik registrerade på fysiska personer, Antal bilar per 1000 invånare (biltäthet), Antal familjer/hushåll med bil, Därav antal familjer/hushåll med mer än en bil, ..., Summerat antal personbilar i trafik (8)


 6. Pendlingsavstånd efter tid, pendlingsriktning, stadsdel, tabelluppgift, kön, bilinnehav och pendlingskaraktär.

  Välj variabler: Storlek: 587503 Uppdaterad: 2023-08-31

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  2. pendlingsriktning: Utpendling (tillhör nattbefolkningen), Inpendling (tillhör dagbefolkningen), (2)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  4. tabelluppgift: Antal kilometer, Antal personer, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. bilinnehav: Har personbil i trafik, Har inte personbil i trafik, Samtliga, (3)
  7. pendlingskaraktär: Pendlar annan stadsdel, Pendlar annan kommun i länet, Pendlar kommun i annat län, Samtliga pendlande, (4)


 7. Bilinnehav för hushåll efter stadsdel, tid, typ och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 26696 Uppdaterad: 2024-05-22

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  3. typ: Körsträcka, km, Antal hushåll, (2)
  4. tabelluppgift: Har en bil, Har två eller fler bilar, Summa har minst en bil, Har inte någon bil, Samtliga (inkl har ej bil) (5)