Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Bilbestånd efter tid, stadsdel och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

stadsdel Markera minst ett värde

Totalt 72 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20190605
Kontakt
Jimmy Lindahl 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2019-06-05
Källa
Källa: SCB Bilpak - Sammanställt av Statistik & Utredningar
Matris
BIL22
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ettor och tvåor har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet. De redovisade uppgifterna är exklusive avställda personbilar.
tabelluppgift
Antal familjer/hushåll med bil
Avser familjer 2004-2015 respektive hushåll fr.o.m. 2016.
Därav antal familjer/hushåll med mer än en bil
Avser familjer 2004-2015 respektive hushåll fr.o.m. 2016.
Antal familjer/hushåll utan bil
Avser familjer 2004-2015 respektive hushåll fr.o.m. 2016.
Antal bilar per 1000 hushåll (biltäthet)
Avser familjer 2004-2015 respektive hushåll fr.o.m. 2016.
Summerat antal personbilar i trafik
Exklusive avställda bilar.