Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Bilbestånd efter tid, stadsdel och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230508
Kontakt
Jimmy Lindahl 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-08
Källa
SCB (OSDB - Bilpak). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BIL22
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ettor och tvåor har ersatts av andra tal. De redovisade uppgifterna är exklusive avställda personbilar.
stadsdel
Restförda
Restförda avser främst oplacerbara bilar. Oplacerbara är bilar enligt fordonsregistret som inte kan kopplas till fysisk person beroende på att personen avlidit eller utvandrat ur riket.
tabelluppgift
Antal familjer/hushåll med bil
Avser familjer 2004-2015 respektive hushåll fr.o.m. 2016.
Därav antal familjer/hushåll med mer än en bil
Avser familjer 2004-2015 respektive hushåll fr.o.m. 2016.
Antal familjer/hushåll utan bil
Avser familjer 2004-2015 respektive hushåll fr.o.m. 2016.
Antal bilar per 1000 hushåll (biltäthet)
Avser familjer 2004-2015 respektive hushåll fr.o.m. 2016.
Summerat antal personbilar i trafik
Exklusive avställda bilar.