Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Pendlingsavstånd efter tid, pendlingsriktning, stadsdel, tabelluppgift, kön, bilinnehav och pendlingskaraktär.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

pendlingsriktning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

stadsdel Markera minst ett värde

Totalt 75 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

bilinnehav Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

pendlingskaraktär Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230831
Kontakt
Jimmy Lindahl 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-31
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BIL42
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ett och två har ersatts av andra tal. Redovisningen avser förvärvsarbetande personer som arbetspendlar.
tid
2015
2015 ingår följande län inte i avståndsuppgifterna avseende pendling till och från kommuner i andra län. Stockholm, Gotland, Blekinge, Värmland, Västernorrland och Norrbotten. Däremot ingår även dessa län i uppgifterna om antal pendlande.
tabelluppgift
Antal kilometer
Visar det genomsnittliga avståndet uttryckt i pendlingskilometer för dem som har en pendlingsrelation med området.
Antal personer
Visar antalet personer som pendlar för att förvärvsarbeta.