Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Bilinnehav för personer 18-79 år efter stadsdel, tid, tabelluppgift, typ och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

stadsdel Markera minst ett värde

Totalt 73 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240618
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-06-18
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BIL12
Fotnoter

Fotnoter

Körsträcka avser genomsnittlig körsträcka uttryckt i kilometer per
person. Materialet har sekretessgranskats. Talen ett och två har ersatts av andra tal.