Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningsprognos efter stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 4523 Uppdaterad: 2021-05-05

  1. stadsdel: BERGA, DJURGÅRDEN, EKHOLMEN, EKKÄLLAN, ..., Hela kommunen (48)
  2. tid: 2020, 2021, 2022, 2023, ..., 2030 (11)


 2. Befolkningsprognos efter stadsdel, tid och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 42406 Uppdaterad: 2021-05-05

  1. stadsdel: BERGA, DJURGÅRDEN, EKHOLMEN, EKKÄLLAN, ..., Hela kommunen (48)
  2. tid: 2020, 2021, 2022, 2023, ..., 2030 (11)
  3. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 3. Befolkningsprognos efter stadsdel, kön, ålder och tid.

  Välj variabler: Storlek: 62998 Uppdaterad: 2021-05-05

  1. stadsdel: BERGA, DJURGÅRDEN, EKHOLMEN, EKKÄLLAN, ..., Hela kommunen (48)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-15 år, 16-18 år, ..., Totalt (10)
  4. tid: 2020, 2021, 2022, 2023, ..., 2030 (11)


 4. Folkmängd och befolkningsprognos efter tid, stadsdel, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 206229 Uppdaterad: 2021-05-05

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2030 (31)
  2. stadsdel: BERGA, DJURGÅRDEN, EKHOLMEN, EKKÄLLAN, ..., Hela kommunen (48)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (13)


 5. Procentuell fördelning enligt befolkningsprognosen efter tid, stadsdel och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 74387 Uppdaterad: 2021-05-05

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2030 (31)
  2. stadsdel: BERGA, DJURGÅRDEN, EKHOLMEN, EKKÄLLAN, ..., Hela kommunen (48)
  3. ålder: 0-5 år, 6-15 år, 16-18 år, 19-24 år, ..., 80-w år (10)


 6. Procentuell fördelning av befolkningen och prognos i femårsklasser efter tid, stadsdel, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 827798 Uppdaterad: 2021-05-05

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2030 (43)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Riket (74)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 7. Demografisk analys efter tid, stadsdel och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 30713 Uppdaterad: 2021-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)


 8. Demografisk analys efter tid, områdeskaraktär och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5288 Uppdaterad: 2021-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. områdeskaraktär: Linköpings tätort, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, Hela kommunen (5)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)


 9. Demografisk analys efter basområde, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 71986 Uppdaterad: 2021-04-08

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)