Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningsprognos efter stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 4585 Uppdaterad: 2022-06-22

  1. stadsdel: BERGA, DJURGÅRDEN, EKHOLMEN, EKKÄLLAN, ..., Hela kommunen (49)
  2. tid: 2021, 2022, 2023, 2024, ..., 2031 (11)


 2. Befolkningsprognos efter stadsdel, tid och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 43121 Uppdaterad: 2022-06-27

  1. stadsdel: BERGA, DJURGÅRDEN, EKHOLMEN, EKKÄLLAN, ..., Hela kommunen (49)
  2. tid: 2021, 2022, 2023, 2024, ..., 2031 (11)
  3. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 3. Befolkningsprognos efter stadsdel, kön, ålder och tid.

  Välj variabler: Storlek: 64096 Uppdaterad: 2022-06-27

  1. stadsdel: BERGA, DJURGÅRDEN, EKHOLMEN, EKKÄLLAN, ..., Hela kommunen (49)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-15 år, 16-18 år, ..., Totalt (10)
  4. tid: 2021, 2022, 2023, 2024, ..., 2031 (11)


 4. Folkmängd och befolkningsprognos efter tid, stadsdel, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 218197 Uppdaterad: 2023-03-17

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2031 (32)
  2. stadsdel: BERGA, DJURGÅRDEN, EKHOLMEN, EKKÄLLAN, ..., Hela kommunen (49)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (13)


 5. Procentuell fördelning enligt befolkningsprognosen efter tid, stadsdel och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 78080 Uppdaterad: 2023-03-17

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2031 (32)
  2. stadsdel: BERGA, DJURGÅRDEN, EKHOLMEN, EKKÄLLAN, ..., Hela kommunen (49)
  3. ålder: 0-5 år, 6-15 år, 16-18 år, 19-24 år, ..., 80-w år (10)


 6. Procentuell fördelning av befolkningen och prognos i femårsklasser efter tid, stadsdel, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 858177 Uppdaterad: 2023-03-17

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2031 (44)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Riket (75)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 7. Jämförelse av befolkningsprognoser efter prognosår, stadsdel, tabellinnehåll och tid.

  Välj variabler: Storlek: 574759 Uppdaterad: 2022-06-27

  1. prognosår: Verkligt utfall, Prognos 1997, Prognos 1998, Prognos 1999, ..., Prognos 2022 (27)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Linköpings kommun (73)
  3. tabellinnehåll: Befolkningsprognos, Avvikelse mellan utfall och prognos, (2)
  4. tid: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2031 (36)


 8. Demografisk analys efter tid, stadsdel och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 32657 Uppdaterad: 2022-05-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)


 9. Demografisk analys efter tid, områdeskaraktär och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5430 Uppdaterad: 2022-05-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. områdeskaraktär: Linköpings tätort, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, Hela kommunen (5)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)


 10. Demografisk analys efter basområde, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 77919 Uppdaterad: 2022-06-27

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)