Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd och befolkningsprognos efter tid, stadsdel, kön och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 33 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 49 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230524
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-24
Källa
Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BP05
Fotnoter

Fotnoter

Redovisad befolkningsprognos på delområden avser perioden 2023-2032. För perioden 2000-2022 redovisas de faktiska värdena vid årets slut.
Materialet har sekretessgranskats. Samtliga åldersklasser som innehåller en eller två personer redovisas antingen med talet noll eller med talet tre.
stadsdel
Redovisningen av tätorterna utanför staden inkluderar respektive tätorts geografiska omland. Enskilda landsbygdsområden redovisas med undantag av Linköpings och Rystads omland inte.
stadsdel
ÖVRIGA STADSDELAR (Kallerstad, Mjärdevi, Stångebro, Tornby)
Avser stadsdelarna: Kallerstad, Mjärdevi, Stångebro och Tornby.
Linköpings omland
Inkluderar både Linköpings norra och södra omland.