Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Jämförelse av befolkningsprognoser efter prognosår, stadsdel, tabellinnehåll och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

prognosår Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 38 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240604
Kontakt
Jimmy Lindahl 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-06-04
Källa
Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BPR26
Fotnoter

Fotnoter

Linköpings kommun tar årligen fram en befolkningsprognos för de kommande åren. Oftast är delområdesprognognosen på tio år, men ibland omfattar den ytterligare något år.
I denna tabell jämförs samtliga befolkningsprognoser för delområden från 1997 och framåt med det verkliga utfallet för totalbefolkningen respektive år.
Befolkningsprognosen för delområden presenteras årligen som planeringsunderlag för stadsdelar samt sammanslaget för tätorter och deras närmaste omland. I denna jämförelse redovisas uppgifterna på en finare mer detaljerad nivå för respektive stadsdel, tätort och landsbygdsområde.