Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Demografisk analys efter tid, stadsdel och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240402
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-02
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning och beräkning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
DEA58
Fotnoter

Fotnoter

Samtliga uppgifter har beräknats utifrån de vid årsskiftet i respektive område bosatta kvinnorna i åldern 15 till 49 år.
tabelluppgift
Summerad fruktsamhet
Summerad fruktsamhet (TFR) beräknas utifrån hur många barn som kvinnor i åldern 15-49 år föder under ett år i förhållande till det totala antalet kvinnor i åldern 15-49 år. Beräkningen sker för varje ettårsklass. Summeringen görs på ett sätt som att talet anses beskriva hur många barn totalt under sin levnad som en kvinna förväntas föda utifrån den fördelning som gäller för ett år. Här redovisat värde kan avvika något från beräkningar som görs utifrån moderns folkbokföringsort vid barnets födelse (modern kan ha flyttat före årsskiftet) och beräkningar utan åldersavgränsning.
Andel mödrar yngre än 25 år
Visar i procent hur stor andel av dem i området födda barnen respektive år som har en mor som är 24 år eller yngre.
Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året
Visar den genomsnittliga åldern för samtliga kvinnor som har fött barn under året.
Antal barn
Visar antalet levande födda barn som kvinnor bosatta i området vid årets slut har fött under året. Observera att uppgiften inte visar hur många barn som löpande under året har fötts i området.