Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. In- och utpendling, befolkningen 16- år efter typ, basområde, tid och område.

  Välj variabler: Storlek: 186124 Uppdaterad: 2023-04-27

  1. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (220)
  3. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  4. område: Pendlar annan kommun, Pendlar annan stadsdel, Pendlar annan del av samma stadsdel, Bor och arbetar i samma basområde, ..., Total pendling (7)


 2. Riktad pendling inom kommunen efter tid, basområde och relationsbasområde.

  Välj variabler: Storlek: 1281909 Uppdaterad: 2023-04-27

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. relationsbasområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (220)


 3. Pendling inom länet efter tid, basområde, riktning och relationskommun.

  Välj variabler: Storlek: 236463 Uppdaterad: 2023-04-27

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (220)
  3. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. relationskommun: Ödeshög, Ydre, Kinda, Boxholm, ..., Hela länet (14)


 4. Pendlingsavstånd inom kommunen efter tid, basområde, typ, kön och klassindelat pendlingsavstånd.

  Välj variabler: Storlek: 201955 Uppdaterad: 2023-05-05

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (220)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. klassindelat pendlingsavstånd: 0-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2500 meter, 2501-5000 meter, ..., Totalt (8)


 5. Procentuell fördelning efter pendlingsavstånd inom kommunen efter tid, basområde, typ, kön och klassindelat pendlingsavstånd.

  Välj variabler: Storlek: 385358 Uppdaterad: 2023-05-05

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (220)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. klassindelat pendlingsavstånd: 0-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2500 meter, 2501-5000 meter, ..., Genomsnittligt avstånd (km) (9)