Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Pendling inom länet efter tid, basområde, riktning och relationskommun.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

basområde

Totalt 220 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

relationskommun

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240430
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-30
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
PE64
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Talen ett (1) och två (2) har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar och aggregeringar som görs av materialet. Uppgifterna avser arbetspendling över kommungräns inom Östergötlands län. Arbetspendling inom Linköpings kommun ingår inte.
relationskommun
Avser kommuner i Östergötlands län.
riktning
Nettopendling
Avser skillnaden mellan in- och utpendling.
relationskommun
Linköping
Pendling inom Linköpings kommun redovisas inte.