Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Riktad pendling inom kommunen efter tid, basområde och relationsbasområde.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

basområde

Totalt 218 Valda

Sök

relationsbasområde

Totalt 220 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240430
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-30
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
PE62
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Talen ett och två har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar och aggregeringar som görs av materialet. Uppgifterna avser all arbetspendling mellan basområden i kommunen. Arbetspendling inom det egna basområdet redovisas inte.
basområde
Det basområde där bostaden är belägen och som den förvärvsarbetande arbetspendlar från.
relationsbasområde
Det basområde där arbetsplatsen är belägen och som den förvärvsarbetande arbetspendlar till.
basområde
Hela kommunen
Visar summan av arbetspendling mellan de olika basområdena i kommunen.
relationsbasområde
Hela kommunen
Visar summan av arbetspendling mellan de olika basområdena i kommunen.