Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

In- och utpendling efter typ, basområde, tid och område.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

basområde Markera minst ett värde

Totalt 220 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240430
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-30
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
PE54
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Avser arbetspendling. Uppgifterna för perioden 2010-2021 avser åldersgruppen 16-74 år, samt från och med 2022 åldersgruppen 15-74 år. Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ett och två har ersatts av andra tal.
basområde
Hela kommunen
Avser summerad pendling för de olika basområdena.
område
Pendlar annan kommun
Antal personer som arbetspendlar över kommungräns till eller från en annan kommun.
Pendlar annan stadsdel
Antal personer som arbetspendlar till eller från ett basområde i en annan stadsdel i kommunen.
Pendlar annan del av samma stadsdel
Antal personer som arbetspendlar till eller från ett annat basområde i samma stadsdel eller tätort.
Bor och arbetar i samma basområde
Antalet personer i Linköpings kommun som både bor och förvärvsarbetar i samma basområde.
Har ospecificerad eller växlande arbetsplats
Förvärvsarbetar på en ospecificerad eller växlande arbetsplats.
Summa bor och arbetar i kommunen
Antalet personer som både bor och förvärvsarbetar i Linköpings kommunen.
Total pendling
Summerat antal personer som antingen pendlar till eller från ett annat basområde i Linköpings kommun eller till eller från en annan kommun. Ospecificerade och växlande arbetsplatser inkluderas i summan.