Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst efter basområde, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 27038 Uppdaterad: 2023-05-02

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)


 2. Disponibel inkomst efter basområde, tid, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 84998 Uppdaterad: 2023-05-02

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)


 3. Disponibel inkomst efter basområde, tid, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 170788 Uppdaterad: 2023-05-02

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, Gini-koefficient, (3)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga hushåll (5)


 4. Förvärvsinkomst (20-64 år) efter basområde, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 189250 Uppdaterad: 2023-05-04

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 5. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande personer 20-64 år efter tid, typ, basområde, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 380408 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (220)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 6. Förvärvsinkomst för personer 16 år eller äldre efter inkomstgrupp, basområde, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 264455 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. inkomstgrupp: Samtliga personer med förvärvsinkomst, Samtliga personer med deklarationsplikt, (2)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Personer, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Nettoinkomst för personer 20 år eller äldre efter tid, basområde, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 198727 Uppdaterad: 2023-04-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 8. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter typ, basområde, tid, sektor och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 375439 Uppdaterad: 2023-05-02

  1. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (220)
  3. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Pendlar över kommungräns, Bor och arbetar i samma kommun, Totalt, (3)


 9. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, basområde, pendlingsinformation och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 957284 Uppdaterad: 2023-05-02

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (220)
  4. pendlingsinformation: Pendlar över kommungräns, Bor och arbetar i samma kommun, Totalt, (3)
  5. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Totalt (9)