Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst efter basområde, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 27038 Uppdaterad: 2023-05-02

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)


 2. Disponibel inkomst efter basområde, tid, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 84998 Uppdaterad: 2023-05-02

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)


 3. Disponibel inkomst efter basområde, tid, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 170788 Uppdaterad: 2023-05-02

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, Gini-koefficient, (3)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga hushåll (5)


 4. Förvärvsinkomst (20-64 år) efter basområde, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 189250 Uppdaterad: 2023-05-04

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 5. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande personer 20-64 år efter tid, typ, basområde, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 380408 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (220)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 6. Förvärvsinkomst för personer 16 år eller äldre efter inkomstgrupp, basområde, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 264455 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. inkomstgrupp: Samtliga personer med förvärvsinkomst, Samtliga personer med deklarationsplikt, (2)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Personer, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Nettoinkomst för personer 20 år eller äldre efter tid, basområde, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 198727 Uppdaterad: 2023-04-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 8. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter typ, basområde, tid, sektor och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 375439 Uppdaterad: 2023-05-02

  1. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (220)
  3. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Pendlar över kommungräns, Bor och arbetar i samma kommun, Totalt, (3)


 9. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, basområde, pendlingsinformation och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 957284 Uppdaterad: 2023-05-02

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (220)
  4. pendlingsinformation: Pendlar över kommungräns, Bor och arbetar i samma kommun, Totalt, (3)
  5. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Totalt (9)


 10. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter basområde, tid, tabelluppgift, kön och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 207492 Uppdaterad: 2023-05-05

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 11. Ekonomisk standard efter basområde, tid, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 85752 Uppdaterad: 2023-05-05

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 12. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter basområde, tid, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 126233 Uppdaterad: 2023-05-05

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 13. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter basområde, tid, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 39582 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (6)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 14. Andel med ekonomiskt bistånd 18 år eller äldre efter basområde, tid, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 75128 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (6)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har fått socialbidrag någon gång under året, Har ej fått socialbidrag under året, (4)


 15. Belopp för ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, basområde, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 76065 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (6)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabelluppgift: Summerat biståndsbelopp, mnkr, Medel, tkr, Median, tkr, Antal personer, (4)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)