Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst efter basområde, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 24003 Uppdaterad: 2022-05-09

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)


 2. Disponibel inkomst efter basområde, tid, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 73692 Uppdaterad: 2022-05-09

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)


 3. Disponibel inkomst efter basområde, tid, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 88127 Uppdaterad: 2022-05-09

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga hushåll (5)


 4. Förvärvsinkomst (20-64 år) efter basområde, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 175308 Uppdaterad: 2022-04-27

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 5. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande personer 20-64 år efter tid, typ, basområde, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 351552 Uppdaterad: 2022-04-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (215)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 6. Förvärvsinkomst för personer 16 år eller äldre efter inkomstgrupp, basområde, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 244211 Uppdaterad: 2022-04-27

  1. inkomstgrupp: Samtliga personer med förvärvsinkomst, Samtliga personer med deklarationsplikt, (2)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Personer, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Nettoinkomst för personer 20 år eller äldre efter tid, basområde, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 184127 Uppdaterad: 2022-04-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 8. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter typ, basområde, tid, sektor och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 339900 Uppdaterad: 2022-04-29

  1. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (215)
  3. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Pendlar över kommungräns, Bor och arbetar i samma kommun, Totalt, (3)


 9. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, basområde, pendlingsinformation och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 858990 Uppdaterad: 2022-04-29

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (215)
  4. pendlingsinformation: Pendlar över kommungräns, Bor och arbetar i samma kommun, Totalt, (3)
  5. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Totalt (9)


 10. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter basområde, tid, tabelluppgift, kön och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 176143 Uppdaterad: 2022-05-06

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 11. Ekonomisk standard efter basområde, tid, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 73185 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 12. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter basområde, tid, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 107199 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 13. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter basområde, tid, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 33016 Uppdaterad: 2022-05-10

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 (5)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 14. Andel med ekonomiskt bistånd 18 år eller äldre efter basområde, tid, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 62295 Uppdaterad: 2022-05-10

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 (5)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har fått socialbidrag någon gång under året, Har ej fått socialbidrag under året, (4)