Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Nettoinkomst för personer 20 år eller äldre efter tid, basområde, tabelluppgift och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

basområde Markera minst ett värde

Totalt 218 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240523
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-23
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
INK57
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Nettoinkomsten är synonym med den disponibla inkomsten per person. Nettoinkomsten är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster som förvärvs- och kapitalinkomster och transfereringar minus skatt och övriga negativa transfer. Inkomsten är beräknad per individ. Inkomster som riktar sig till hela hushållet, som ekonomiskt bistånd och bostadsstöd, har i förekommande fall delats upp på de vuxna i hushållet dividerat med personer som var folkbokförda både den 1 januari och den 31 december, och som tillhörde en familj med disponibel inkomst skild från noll kronor. Uppgifterna avser personer 20 år och äldre som är folkbokförda i området.
Uppgifterna har sekretessgranskats, vilket innebär att uppgifter som avser färre än fyra personer inte redovisas.
tabelluppgift
Andel (%) av männens nivå
Visar kvinnors respektive hela befolkningens disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns disponibla mediannettoinkomst.