Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, basområde, pendlingsinformation och näringsgren.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

basområde

Totalt 220 Valda

Sök

pendlingsinformation

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230502
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-02
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Bearbetning och sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
INK88
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna redovisas som miljoner kronor och avser den summerade arbetsinkomsten för förvärvsarbetande personer 16 år eller äldre. Beloppet påverkas både av antalet förvärvsarbetande personer i respektive område som bidrar till den totala summan och nivån på den arbetsinkomst som respektive person individuellt bidrar med. Redovisningen sker i löpande priser. Materialet har sekretessgranskats.
näringsgren
Grupperad indelning skapad utifrån SNI-Bokstav 2007.
SNI-bokstäverna har grupperats enligt följande:
Varuproducerande - B,C,D,E / Byggverksamhet - F / Tjänsteproducerande mot konsument - G,I,R,S / Tjänsteproducerande mot företag - H,J,K,L,M,N / Utbildning - P / Vård och omsorg - Q / Offentlig förvaltning - O,U / Övriga - A,T, 0 (Noll/Okänt).
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.
Nettoskillnad
Nettoskillnaden visar hur stor skillnad det är mellan den summerade intjänade arbetsinkomsten för dem som bor och betalar skatt i området (nattbefolkningen) och dem som arbetar i området (dagbefolkningen). Om nettot visar på ett minus genererar området en större summerad arbetsinkomst än det belopp som invånarna i området betalar skatt på.
pendlingsinformation
Pendlar över kommungräns
Avser det summerade belopp som antingen är intjänat (nattbefolkningen) eller utbetalt (dagbefolkningen) i en annan kommun.
Bor och arbetar i samma kommun
Avser det summerade belopp som både är intjänat och utbetalt i den egna kommunen.