Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande personer 20-64 år efter tid, typ, basområde, tabelluppgift och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

basområde Markera minst ett värde

Totalt 220 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230503
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-03
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
INK35
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Avser sammanräknad förvärvsinkomst för personer i åldern 20-64 år som var förvärvsarbetande respektive år. Det som redovisas är medianen uttryckt i tusentals kronor.
Uppgifterna har sekretessgranskats, vilket innebär att uppgifter som avser färre än fyra personer inte redovisas.


typ
Nattbefolkning
Avser förvärvsarbetande personer med bostad inom basområdet.
Dagbefolkning
Avser förvärvsarbetande personer med arbetsplats inom basområdet.
tabelluppgift
Andel (%) av männens nivå
Visar kvinnors respektive hela befolkningens medianförvärvsinkomst som andel av mäns medianförvärvsinkomst.