Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Antal personer per hushåll efter tid, område och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 4535 Uppdaterad: 2021-06-29

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 2. Hushållsstorlek efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5409 Uppdaterad: 2021-04-08

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Folkmängd, Antal hushåll, Hushåll med 1 person, Hushåll med 2 personer, ..., Uppgift saknas (8)


 3. Hushåll efter tid, område, upplåtelseform och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 9163 Uppdaterad: 2021-06-29

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 4. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område, upplåtelseform och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 9875 Uppdaterad: 2021-06-29

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 5. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 4592 Uppdaterad: 2021-06-29

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 6. Hushåll efter tid, område, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 8877 Uppdaterad: 2021-04-08

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Antal boende i bostadshushåll, Antal hushåll, Antal boende per hushåll, (3)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 7. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 5706 Uppdaterad: 2021-04-09

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Personer, Hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 8. Hushåll efter tid, område, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 10204 Uppdaterad: 2021-06-29

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Antal boende i bostadshushåll, Antal hushåll, Antal boende per hushåll, (3)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 9. Hushåll efter tid, område, upplåtelseform och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 11340 Uppdaterad: 2020-11-09

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)


 10. Boende i hushåll efter tid, upplåtelseform, område, tabelluppgift och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 46671 Uppdaterad: 2020-12-11

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer boende i bostadshushåll, Antal personer per hushåll, (3)
  5. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)


 11. Hushåll efter tid, område, hushållstyp, tabelluppgift och antal barn.

  Välj variabler: Storlek: 18718 Uppdaterad: 2021-04-08

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. hushållstyp: Totalt, Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Uppgift saknas (5)
  4. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer, (2)
  5. antal barn: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn, ..., Totalt (6)


 12. Hushåll efter tid, hushållstyp, område, upplåtelseform och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 56282 Uppdaterad: 2020-11-19

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  5. referenspersonens ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (17)


 13. Boende i hushåll efter tid, tabelluppgift, område, hushållstyp och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 33663 Uppdaterad: 2020-11-19

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer boende i bostadshushåll, (2)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (20)


 14. Boende i hushåll efter tid, tabelluppgift, område, upplåtelseform och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 39078 Uppdaterad: 2020-11-19

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer boende i bostadshushåll, (2)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (20)


 15. Trångbodda hushåll efter tid, område, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 5205 Uppdaterad: 2021-06-29

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 16. Trångbodda hushåll efter tid, område, tabelluppgift och barnförekomst.

  Välj variabler: Storlek: 4461 Uppdaterad: 2020-11-10

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. barnförekomst: Med barn 0-17 år, Utan barn 0-17 år, Totalt, (3)


 17. Bostadsbrist efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3869 Uppdaterad: 2021-06-29

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)