Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Boende i hushåll efter tid, tabelluppgift, område, hushållstyp och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

hushållstyp

Totalt 4 Valda

Sök

ålder

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20201119
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-11-19
Källa
Källa: SCB Sammanställning:Statistik & Utredningar
Matris
SRH74
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser 31 december respektive år. Materialet har sekretessgranskats, små tal som exempelvis ett (1) och två (2) har ersatts av andra siffror.
ålder
I redovisningen över antalet hushåll avses åldern för hushållets referenspersonen, vilket är åldern för den äldsta personen boende i hushållet.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Serviceorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma områden utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.