Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Bostadsbrist efter tid, område och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230627
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-27
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning och beräkning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRH65
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

I denna tabell beskrivs bostadsbrist som en kombination av de båda måtten låg ekonomisk standard och trångboddhet enligt modifierad norm 3. Modellen beskriver antalet hushåll med folkbokförd befolkning i kommunen som saknar rimlig bostad. Beskrivningen handlar med andra ord om en behovsbaserad bostadsbrist och ger inget mått på hur många nya bostäder som behöver byggas eller hur många kvadratmeter ytterligare boyta som det finns behov av för att åtgärda befintlig bostadsbrist. Beräkningarna som utgör underlag för denna tabell är inte synonymt med något av Boverkets huvudalternativ om hur bostadsbrist kan beräknas och beskrivas, men har gjorts analogt med delar av det som beskrivs i alternativ 1 i Boverkets rapport 2020:21.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.
tabelluppgift
Procent
Procentuell andel av samtliga hushåll.