Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Förvärvsarbetande dagbefolkning efter tid, område, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 9214 Uppdaterad: 2020-10-13

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. ålder: 16-w år, 20-64 år, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 2. Förvärvsarbetande dagbefolkning 20-64 år efter tid, område, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 13350 Uppdaterad: 2020-10-13

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Samtliga, (4)