Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Förvärvsarbetande dagbefolkning efter tid, område, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 9913 Uppdaterad: 2021-04-09

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. ålder: 16-w år, 20-64 år, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 2. Förvärvsarbetande dagbefolkning 20-64 år efter tid, område, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 14234 Uppdaterad: 2021-04-09

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Samtliga, (4)


 3. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16- år efter tid, område, kön och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 26887 Uppdaterad: 2021-04-09

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Totalt (17)


 4. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16- år efter tid, område, kön och grupperad näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 19360 Uppdaterad: 2021-04-09

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. grupperad näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Samtliga (9)


 5. Förvärvsarbetande nattbefolkning 20-64 år efter tid, område, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 14042 Uppdaterad: 2021-04-09

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Samtliga, (4)


 6. Förvärvsarbetande efter tid, område, typ, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 64302 Uppdaterad: 2020-10-28

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga (13)


 7. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter tid, område, typ, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 71994 Uppdaterad: 2020-10-28

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga (13)


 8. Befolkningen efter tid, område, sysselsättningsstatus, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 96050 Uppdaterad: 2020-10-28

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga (13)


 9. Förvärvsfrekvens efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 45582 Uppdaterad: 2020-10-28

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 30-64 år (15)


 10. Förvärvsarbetande 16 år eller äldre efter tid, område, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 20191 Uppdaterad: 2021-04-09

  1. tid: 1985, 1986, 1988, 1989, ..., 2019 (34)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Netto, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 11. Förvärvsarbetande efter tid, kön, område, typ och yrkesställning.

  Välj variabler: Storlek: 16352 Uppdaterad: 2020-12-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  5. yrkesställning: Företagare, Anställda, Totalt, (3)


 12. Förvärvsarbetande efter tid, födelseland, område, typ och yrkesställning.

  Välj variabler: Storlek: 15859 Uppdaterad: 2020-12-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  5. yrkesställning: Företagare, Anställda, Totalt, (3)


 13. Förvärvsarbetande efter tid, typ, upplåtelseform, område, sysselsättningsstatus, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 92690 Uppdaterad: 2020-12-09

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)
  4. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  5. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  7. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Samtliga (7)


 14. Förvärvsarbetande efter tid, typ, upplåtelseform, område, sysselsättningsstatus, bakgrund och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 90721 Uppdaterad: 2020-12-09

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)
  4. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  5. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  6. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)
  7. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Samtliga (7)


 15. Förvärvsfrekvens efter tid, upplåtelseform, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 27010 Uppdaterad: 2020-11-03

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 25-64 år (8)


 16. Förvärvsfrekvens efter tid, upplåtelseform, område, bakgrund och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 27075 Uppdaterad: 2020-12-09

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 25-64 år (8)


 17. Pendling efter tid, område, riktning och pendlingsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 12542 Uppdaterad: 2021-04-09

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. pendlingsrelation: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt, (3)


 18. Pendling över kommungräns efter tid, område och riktning.

  Välj variabler: Storlek: 7110 Uppdaterad: 2021-04-09

  1. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2019 (26)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)


 19. Förvärvsarbetande efter tid, område, typ, kön och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 20627 Uppdaterad: 2020-12-04

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Samtliga förvärvsarbetande, Bor och arbetar i samma områdestyp, Pendlar annan områdestyp i kommunen, Bor och arbetar i samma kommun, ..., Pendlar totalt (6)


 20. Riktad pendling inom kommunen efter tid, utpendlingsområde, kön och inpendlingsområde.

  Välj variabler: Storlek: 16082 Uppdaterad: 2020-12-04

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. utpendlingsområde: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. inpendlingsområde: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)


 21. Riktad pendling inom kommunen efter tid, riktning, område och stadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 24374 Uppdaterad: 2021-04-09

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. riktning: Inpendling till området, Utpendling från området, (2)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)


 22. Pendling inom kommunen efter tid, område, kön, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 23427 Uppdaterad: 2020-12-11

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. riktning: Inpendling, Utpendling, Pendlingsnetto, (3)
  5. tabelluppgift: Bor och arbetar i egen områdestyp, Pendling annan områdestyp, Totalt bor och arbetar i Linköpings kommun, Pendling över kommungräns, Pendling totalt (5)