Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Förvärvsarbetande dagbefolkning efter tid, område, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 10677 Uppdaterad: 2023-04-14

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. ålder: 16-w år, 20-64 år, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 2. Förvärvsarbetande dagbefolkning 20-64 år efter tid, område, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 15448 Uppdaterad: 2023-04-14

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Samtliga, (4)


 3. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16- år efter tid, område, kön och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 30968 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Totalt (17)


 4. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16- år efter tid, område, kön och grupperad näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 23197 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. grupperad näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Konsumentinriktade tjänster, Näringslivstjänster, ..., Samtliga (10)


 5. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande dagbefolkning efter tid, område, kön och grupperad näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 25617 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. grupperad näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Konsumentinriktade tjänster, Näringslivstjänster, ..., Samtliga (10)


 6. Specialiseringskvot för den förvärvsarbetande dagbefolkningen efter tid, område och grupperad näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 14394 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. grupperad näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Konsumentinriktade tjänster, Näringslivstjänster, ..., Samtliga (10)


 7. Förvärvsarbetande nattbefolkning 20-64 år efter tid, område, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 15274 Uppdaterad: 2023-04-14

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Samtliga, (4)


 8. Förvärvsarbetande efter tid, område, typ, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 74341 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga (13)


 9. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter tid, område, typ, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 82841 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga (13)


 10. Befolkningen efter tid, område, sysselsättningsstatus, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 110928 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga (13)


 11. Förvärvsfrekvens efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 52485 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 30-64 år (15)


 12. Förvärvsarbetande 16 år eller äldre efter tid, område, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 22990 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2021 (39)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettopendling, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 13. Förvärvsarbetande efter tid, kön, område, typ och yrkesställning.

  Välj variabler: Storlek: 19296 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  5. yrkesställning: Företagare, Anställda, Totalt, (3)


 14. Förvärvsarbetande efter tid, födelseland, område, typ och yrkesställning.

  Välj variabler: Storlek: 18729 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  5. yrkesställning: Företagare, Anställda, Totalt, (3)


 15. Befolkningen 20-64 år efter tid, område, sysselsättningsstatus och födelsevärldsdel.

  Välj variabler: Storlek: 13333 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  4. födelsevärldsdel: Sverige, Norden utom Sverige, EU utom Norden, Övriga Europa, ..., Samtliga (11)


 16. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter tid, område och födelsevärldsdel.

  Välj variabler: Storlek: 8176 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. födelsevärldsdel: Sverige, Norden utom Sverige, EU utom Norden, Övriga Europa, ..., Samtliga (11)


 17. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter tid, område, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 11189 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 18. Befolkningen efter tid, typ, upplåtelseform, område, sysselsättningsstatus, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 159005 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)
  4. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  5. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  7. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Samtliga (7)


 19. Befolkningen efter tid, typ, upplåtelseform, område, sysselsättningsstatus, bakgrund och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 155654 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)
  4. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  5. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  6. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)
  7. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Samtliga (7)


 20. Förvärvsfrekvens efter tid, upplåtelseform, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 44911 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 25-64 år (8)


 21. Förvärvsfrekvens efter tid, upplåtelseform, område, bakgrund och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 44981 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 25-64 år (8)


 22. Befolkningen 18 år eller äldre efter tid, typ, område, tabelluppgift, kön och antal arbetade månader.

  Välj variabler: Storlek: 27656 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. antal arbetade månader: 1-2 månader, 3-6 månader, 7-11 månader, 12 månader, Totalt (5)


 23. Befolkningen i åldern 18-64 år efter tid, område, tabelluppgift, kön och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 30318 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (11)


 24. Befolkningen i åldern 18-64 år efter tid, invandringsår, område, födelseregion och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 102623 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. invandringsår: 0-1 år, 2-4 år, 5-9 år, 10-14 år, ..., Totalt (9)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. födelseregion: Sverige, Övriga Europa, Utom Europa, Totalt utrikes födda, Samtliga (5)
  5. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (11)


 25. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 18-64 år efter tid, invandringsår, område, födelseregion och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 157250 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. invandringsår: 0-1 år, 2-4 år, 5-9 år, 10-14 år, ..., Totalt (9)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. födelseregion: Sverige, Övriga Europa, Utom Europa, Totalt utrikes födda, Samtliga (5)
  5. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (11)