Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter tid, område och födelsevärldsdel.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

område

Totalt 10 Valda

Sök

födelsevärldsdel

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230817
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-08-17
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRF63
Fotnoter

Fotnoter

område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden, till exempel personer med växlande eller ospecificerad arbetsplats, samt personer där arbetsplatsen saknar geografisk lägesinformation.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.
födelsevärldsdel
Sverige
Avser personer födda i Sverige.
Norden utom Sverige
Avser personer födda i Danmark, Finland, Island och Norge.
EU utom Norden
Avser personer födda i något av länderna i EU (Europeiska unionen), exklusive Danmark, Finland och Sverige.
Övriga Europa
Avser personer födda i ett europeiskt land utanför EU och utanför Norden.
Afrika
Avser personer födda i Afrika.
Nordamerika
Avser personer födda i Nordamerika.
Sydamerika
Avser personer födda i Sydamerika.
Asien
Avser personer födda i Asien.
Övriga
Avser personer födda i övriga länder. Det avser personer födda i Oceanien, delar av före detta Sovjetunionen samt personer med okänt födelseland.
Totalt utrikes födda
Totalt för samtliga utrikes födda, dvs. personer födda i ett annat land än Sverige.