Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd och befolkningsprognos efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 119019 Uppdaterad: 2021-08-27

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2030 (43)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 2. Procentuell fördelning av befolkningen och befolkningsprognos efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 115206 Uppdaterad: 2021-08-27

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2030 (43)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 3. Folkmängd och befolkningsprognos efter tid, område, kön och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 78932 Uppdaterad: 2021-08-27

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2030 (43)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. åldersgrupp: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (13)


 4. Procentuell fördelning av befolkningen och befolkningsprognos efter tid, område, kön och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 76488 Uppdaterad: 2021-08-27

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2030 (43)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. åldersgrupp: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (13)


 5. Försörjningskapacitet efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 13532 Uppdaterad: 2021-08-27

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2030 (43)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Försörjningskvot, Summerad schablonkostnad, mnkr, Schablonkostnad per capita, tkr, (3)


 6. Demografisk analys efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 8388 Uppdaterad: 2021-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)