Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av befolkningen och befolkningsprognos efter tid, område, kön och åldersgrupp.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 43 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

åldersgrupp Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20210827
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2021-08-27
Källa
SCB / Statistikgruppen, Analys och Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRPR28
Databas
Östgötadatabasen / Statistikgruppen
Fotnoter

Fotnoter

Procenten har beräknats utifrån respektive åldersgrupps andel av den totala folkmängden i området. Det gäller även för respektive kön att andelen har beräknats utifrån hela folkmängden. Tabellen visar exempelvis hur stor andel som är flickor i åldern 6-9 år av den totala folkmängden i området.
Redovisad befolkningsprognos på delområden avser perioden 2021-2030. För perioden 1988-2020 redovisas de faktiska värdena vid årets slut.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Serviceorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma områden utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.