Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Försörjningskapacitet efter tid, område och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 45 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230816
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-08-16
Källa
SCB (OSDB/Östgötadatabasen) och Linköpings kommun. Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRPR28
Databas
Östgötadatabasen / Statistikgruppen
Fotnoter

Fotnoter

Beräkningarna baseras på den faktiska utvecklingen för befolkningen 1988-2021, samt på kommunens delområdesprognos 2022-2031.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.
tabelluppgift
Försörjningskvot
Försörjningskvoten beräknas utifrån summan för antalet personer i åldern 0-19 år och dem som är 65 år eller äldre vilken sedan divideras med antalet personer i åldern 20-64 år. Det kan även uttryckas som antalet personer i ej förväntad yrkesverksam ålder dividerat med antalet personer i förväntad yrkesverksam ålder. Om kvoten blir större än ett (1) finns det fler i kommunen som är i icke yrkesverksam ålder än dem som är i yrkesverksam ålder. Begreppet kan även förtydligas som den demografiska försörjningskvoten.
Summerad schablonkostnad, mnkr
Visar en generellt beräknad demografisk schablonkostnad. Följande för hela perioden fasta belopp har används vid beräkningen. För personer i åldern 0-19 år 100 tkr, för personer i åldern 20-64 år 20 tkr, för personer i åldern 65-79 år 50 tkr och för personer 80 år eller äldre 220 tkr. Det redovisade värdet är den summerade schablonkostnaden för samtliga personer boende i området. Redovisas som miljoner kronor.
Schablonkostnad per capita, tkr
Uppgiften avser den beräknade schablonkostnaden per person för de boende i området. Redovisas som tusentals kronor.