Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tabelluppgift, område och tid.

  Välj variabler: Storlek: 15404 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. tabelluppgift: Folkmängd, Befolkningsförändring, antal, Befolkningsförändring, procent, (3)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tid: 1950, 1960, 1965, 1969, ..., 2023 (58)


 2. Folkmängd efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 99613 Uppdaterad: 2024-03-18

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023 (36)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 3. Procentuell fördelning av befolkningen i femårsklasser efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 96883 Uppdaterad: 2024-03-18

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023 (36)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 4. Folkmängd efter tid, område, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 79976 Uppdaterad: 2024-04-08

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023 (36)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. åldersklass: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Samtliga (16)


 5. Procentuell fördelning efter tid, område, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 76292 Uppdaterad: 2024-04-08

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023 (36)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. åldersklass: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Samtliga (16)


 6. Befolkningens andel efter område och tid.

  Välj variabler: Storlek: 6927 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  2. tid: 1950, 1960, 1965, 1969, ..., 2023 (58)


 7. Folkmängd efter tid, område, tabelluppgift och födelselän.

  Välj variabler: Storlek: 48660 Uppdaterad: 2024-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt (23)


 8. Medelålder efter område, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 9105 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  2. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023 (36)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 9. Personer med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, område, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 29489 Uppdaterad: 2024-04-08

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. tabelluppgift: Födda i Sverige, Utrikes födda, Svenska medborgare, Utländska medborgare, ..., Hela befolkningen (7)


 10. Procentuell fördelning av personer med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, område, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 28295 Uppdaterad: 2024-04-08

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. tabelluppgift: Födda i Sverige, Utrikes födda, Svenska medborgare, Utländska medborgare, ..., Hela befolkningen (7)


 11. Folkmängd efter tid, område och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 36223 Uppdaterad: 2024-03-19

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. födelseland: Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbajdzjan, ..., Österrike (65)


 12. Antal födelseländer efter tid, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 4171 Uppdaterad: 2024-03-18

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)