Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tabelluppgift, område och tid.

  Välj variabler: Storlek: 14709 Uppdaterad: 2021-03-12

  1. tabelluppgift: Folkmängd, Befolkningsförändring, antal, Befolkningsförändring, procent, (3)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tid: 1950, 1960, 1965, 1969, ..., 2020 (55)


 2. Folkmängd efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 91294 Uppdaterad: 2021-03-15

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2020 (33)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 3. Procentuell fördelning av befolkningen i femårsklasser efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 89004 Uppdaterad: 2021-03-15

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2020 (33)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 4. Folkmängd efter tid, område, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 47789 Uppdaterad: 2021-03-16

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. åldersklass: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Samtliga (16)


 5. Procentuell fördelning efter tid, område, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 45813 Uppdaterad: 2021-04-09

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. åldersklass: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Samtliga (16)


 6. Medelålder efter område, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 8486 Uppdaterad: 2021-04-07

  1. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  2. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2020 (33)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 7. Personer med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, område, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 25990 Uppdaterad: 2021-03-16

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. tabelluppgift: Födda i Sverige, Utrikes födda, Svenska medborgare, Utländska medborgare, ..., Hela befolkningen (7)


 8. Procentuell fördelning av personer med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, område, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 25019 Uppdaterad: 2021-03-16

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. tabelluppgift: Födda i Sverige, Utrikes födda, Svenska medborgare, Utländska medborgare, ..., Hela befolkningen (7)


 9. Folkmängd efter tid, område och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 29324 Uppdaterad: 2021-03-16

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. födelseland: Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbajdzjan, ..., Österrike (65)