Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tabelluppgift, område och tid.

  Välj variabler: Storlek: 12428 Uppdaterad: 2020-12-01

  1. tabelluppgift: Folkmängd, Befolkningsförändring, antal, Befolkningsförändring, procent, (3)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tid: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2019 (50)


 2. Folkmängd efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 88554 Uppdaterad: 2020-10-12

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2019 (32)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 3. Procentuell fördelning av befolkningen i femårsklasser efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 86393 Uppdaterad: 2020-10-12

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2019 (32)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 4. Folkmängd efter tid, område, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 41082 Uppdaterad: 2020-10-12

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. åldersklass: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Samtliga (14)


 5. Folkmängd efter tid, område, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 38899 Uppdaterad: 2020-10-12

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. åldersklass: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Samtliga (14)


 6. Personer med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, område, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 24856 Uppdaterad: 2020-10-12

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. tabelluppgift: Födda i Sverige, Utrikes födda, Svenska medborgare, Utländska medborgare, ..., Hela befolkningen (7)


 7. Procentuell fördelning av personer med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, område, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 23957 Uppdaterad: 2020-10-12

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. tabelluppgift: Födda i Sverige, Utrikes födda, Svenska medborgare, Utländska medborgare, ..., Hela befolkningen (7)


 8. Personer med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, område och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 27112 Uppdaterad: 2020-10-12

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. födelseland: Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbajdzjan, ..., Österrike (65)