Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter tid, område och födelseland.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 65 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240319
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-03-19
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRU10
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Låga tal som ett (1), två (2) och tre (3) redovisas inte. Uppgifterna avser den 31 december respektive år.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.
födelseland
Jugoslavien
Avser personer som flyttade till Sverige från dåvarande Jugoslavien. Dessa personer har inte i efterhand delats upp på de länder som landet kom att delas upp i.
Serbien
Serbien är inkl. Serbien-Montenegro.
Sovjetunionen
Avser personer som flyttade till Sverige från dåvarande Sovjetunionen. Dessa personer har inte i efterhand delats upp på de länder som landet kom att delas upp i.
Tjeckien
Tjeckien är inkl. Tjeckoslovakien.