Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningens andel efter område och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

område Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 58 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240314
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-03-14
Källa
SCB (FoB / OSDB / Östgötadatabasen). Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRB28
Databas
OSDB / Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna visar hur stor andel av hela kommunens folkmängd som vid respektive tidpunkt var bosatta i de olika områdestyperna.
område
Observera att tätorterna genomgående grupperas inom samma redovisningsgrupp för hela perioden, samt att nuvarande stadsdelar redovisas som en del av staden även för de tidiga år i tabellen då de fortfarande var egna tätorter. En del av förklaringen till landsbygdens kraftiga minskning under 1950- och 1960-talen var att en del landsbygdsområden då nådde upp till kraven för att definieras som tätort. Det har generellt inte varit möjligt att nuvarande inkludera tätortsområden som tätort innan de första gången definierades som tätort. Den befolkning, som då var mindre än 200 personer, och som då bodde inom nuvarande tätortsområde redovisas som en del av den vid tidpunkten boende befolkningen på landsbygden
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser de tolv tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.