Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Har det hänt att någon skrivit något elakt om dig på sociala medier? efter tid, årskurs, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 1872 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. årskurs: årskurs 8, år 2 gymnasiet, (2)
  3. kön: Tjej, Kille, Annan könsidentitet, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. tabelluppgift: Nej, Ja, (2)


 2. Hur ofta känner du dig trygg? efter tid, årskurs, kön, plats och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 2035 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. årskurs: årskurs 8, år 2 gymnasiet, (2)
  3. kön: Tjej, Kille, Annan könsidentitet, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. plats: i skolan, hemma, (2)
  5. tabelluppgift: Oftast, Sällan, (2)


 3. Har du blivit mobbad under denna termin? efter tid, årskurs, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 1638 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. årskurs: årskurs 8, år 2 gymnasiet, (2)
  3. kön: Tjej, Kille, Annan könsidentitet, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. tabelluppgift: Nej, Ja, (2)


 4. Har det hänt att någon skrivit något elakt om dig på sociala medier? efter tid, kön, skola och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3995 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. kön: Tjej, Kille, Totalt, (3)
  3. skola: Arenaskolan, Berzeliusskolan, Björkö friskola, Dar al Uloum, ..., Samtliga skolor (25)
  4. tabelluppgift: Nej, Ja, (2)


 5. Hur ofta känner du dig trygg? efter tid, kön, skola, plats och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5534 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. kön: Tjej, Kille, Totalt, (3)
  3. skola: Arenaskolan, Berzeliusskolan, Björkö friskola, Dar al Uloum, ..., Samtliga skolor (25)
  4. plats: i skolan, hemma, (2)
  5. tabelluppgift: Oftast, Sällan, (2)


 6. Har du blivit mobbad under denna termin? efter tid, kön, skola och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3747 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. kön: Tjej, Kille, Totalt, (3)
  3. skola: Arenaskolan, Berzeliusskolan, Björkö friskola, Dar al Uloum, ..., Samtliga skolor (25)
  4. tabelluppgift: Nej, Ja, (2)


 7. Har det hänt att någon skrivit något elakt om dig på sociala medier? efter tid, kön, gymnasieskola och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4412 Uppdaterad: 2018-01-24

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. kön: Tjej, Kille, Annan könsidentitet, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. gymnasieskola: Anders Ljungstedts Gymnasium, Berzeliusskolan, Birgittaskolan, Björkö Fria Gymnasium, ..., Samtliga (19)
  4. tabelluppgift: Nej, Ja, (2)


 8. Hur ofta känner du dig trygg? efter tid, kön, gymnasieskola, plats och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6362 Uppdaterad: 2018-01-24

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. kön: Tjej, Kille, Annan könsidentitet, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. gymnasieskola: Anders Ljungstedts Gymnasium, Berzeliusskolan, Birgittaskolan, Björkö Fria Gymnasium, ..., Samtliga (19)
  4. plats: i skolan, hemma, (2)
  5. tabelluppgift: Oftast, Sällan, (2)


 9. Har du blivit mobbad under denna termin? efter tid, kön, gymnasieskola och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4077 Uppdaterad: 2018-01-24

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. kön: Tjej, Kille, Annan könsidentitet, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. gymnasieskola: Anders Ljungstedts Gymnasium, Berzeliusskolan, Birgittaskolan, Björkö Fria Gymnasium, ..., Samtliga (19)
  4. tabelluppgift: Nej, Ja, (2)