Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Har det hänt att någon skrivit något elakt om dig på sociala medier? efter tid, kön, gymnasieskola och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

gymnasieskola Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

tabelluppgift

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-01-24
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2018-01-24
Källa
Källla: Region Östergötland, Sammanställning: Statistik & Utredningar, Linköpings kommun
Matris
OM321
Fotnoter

Fotnoter

År 2 på gymnasiet
Materialet har granskats utifrån statistiksekretess. Värdena 1 och 2 har ersatts antingen av siffran 0 eller av siffran 3. Summan av de uppgifter som redovisas för de olika skolorna överensstämmer därför inte med totalsumman.
Källa: Region Östergötland, enkäten Om mig
Avser frågeställningen Har det hänt att någon skrivit något elakt om dig eller lagt ut känsliga bilder/filmklipp på sociala medier?
kön
Svarsalternativet annan könsidentitet fanns inte med i undersökningen 2014.
tabelluppgift
Redovisade svar avser de som har tagit ställning i frågan.
Svarsalternativet Nej redovisas under samma namn medan svarsalternativen Ja, en gång och Ja, flera gånger redovisas under rubriken Ja.