Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Har du blivit mobbad under denna termin? efter tid, kön, skola och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

skola Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök

tabelluppgift

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-01-22
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2018-01-22
Källa
Källla: Region Östergötland, Sammanställning: Statistik & Utredningar, Linköpings kommun
Matris
OM223
Fotnoter

Fotnoter

Årskurs 8
Materialet har granskats utifrån statistiksekretess. Värdena 1 och 2 har ersatts antingen av siffran 0 eller av siffran 3. Summan av de uppgifter som redovisas för de olika skolorna överensstämmer därför inte med totalsumman.
Källa: Region Östergötland, enkäten Om mig
kön
Svar redovisas inte för enskilda skolor när det gäller svarsalternativet annan könsidentitet eller för dem där uppgift om kön saknas.
tabelluppgift
Redovisade svar avser de som har tagit ställning i frågan.
Svarsalternativet Nej redovisas under samma namn medan svarsalternativen Ja, av elever och Ja, av personal redovisas under rubriken Ja.