Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter ålder, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 39888 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., Totalt (102)
  2. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 2. Folkmängd och befolkningsförändringar efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 2816 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  2. tabelluppgift: Folkmängd, Födda, Döda, Inflyttade, ..., Befolkningsförändring (6)


 3. Folkmängd efter tid, ålder, kön och civilstånd.

  Välj variabler: Storlek: 69994 Uppdaterad: 2019-10-03

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2018 (51)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. civilstånd: Ogifta, Gifta, Skilda, Änkor/Änklingar, Samtliga (5)


 4. Folkmängd med utländsk bakgrund efter tid och typ.

  Välj variabler: Storlek: 1490 Uppdaterad: 2019-06-10

  1. tid: 1980, 1985, 1990, 1995, ..., 2018 (27)
  2. typ: Utländska medborgare, Utrikes födda, Utländsk bakgrund, Hela befolkningen, (4)


 5. Procentuell fördelning för personer med utländsk bakgrund efter tid och typ.

  Välj variabler: Storlek: 1468 Uppdaterad: 2019-04-16

  1. tid: 1980, 1985, 1990, 1995, ..., 2018 (27)
  2. typ: Utländska medborgare, Utrikes födda, Utländsk bakgrund, Hela befolkningen, (4)


 6. Folkmängd efter tid, födelseland och kön.

  Välj variabler: Storlek: 18824 Uppdaterad: 2019-10-03

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. födelseland: Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbajdzjan, ..., Österrike (69)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Folkmängd efter tid, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 19431 Uppdaterad: 2019-10-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelseland: Afghanistan, Bangladesh, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, ..., Vietnam (42)
  3. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-29 år, ..., Totalt (8)


 8. Folkmängd efter tid, födelseregion och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 3769 Uppdaterad: 2019-04-16

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (8)
  3. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65-w år, Totalt, (4)


 9. Procentuell fördelning av personer efter tid, födelseregion och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 3625 Uppdaterad: 2019-04-16

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (8)
  3. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65-w år, Totalt, (4)


 10. Folkmängd efter tid, ålder, kön och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 22477 Uppdaterad: 2019-08-30

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseregion: Sverige, Övriga Europa, Övriga Världen, Samtliga, (4)


 11. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, ålder, kön och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 27179 Uppdaterad: 2019-08-30

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseregion: Sverige, Övriga Europa, Övriga Världen, Utrikes födda totalt, Samtliga (5)


 12. Folkmängd efter tid, födelseland, kön och invandringstidpunkt.

  Välj variabler: Storlek: 42621 Uppdaterad: 2019-10-18

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelseland: Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Chile, ..., Vietnam (38)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. invandringstidpunkt: Ej invandrat, Före 1980, 1980-1989, 1990-1999, ..., Totalt (7)


 13. Folkmängd efter tid, ålder, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 14876 Uppdaterad: 2019-08-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Samtliga, (3)


 14. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, ålder, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 13536 Uppdaterad: 2019-08-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Samtliga, (3)


 15. Utländsk bakgrund efter tid, ursprungsland och kön.

  Välj variabler: Storlek: 5452 Uppdaterad: 2019-10-30

  1. tid: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2018 (16)
  2. ursprungsland: Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Chile, Danmark, ..., Tyskland (17)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 16. Utländsk bakgrund efter tid, ursprungsland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 9907 Uppdaterad: 2019-10-30

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  2. ursprungsland: Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Chile, Danmark, ..., Tyskland (17)
  3. ålder: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (13)


 17. Utländsk bakgrund efter tid, ursprungsregion och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 6782 Uppdaterad: 2019-10-30

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  2. ursprungsregion: Norden, EU utom Norden, Europa utom EU, Afrika, ..., Totalt (9)
  3. ålder: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (13)


 18. Folkmängd efter tid, födelselän, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 69956 Uppdaterad: 2019-10-23

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (23)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år , 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 19. Befolkningstäthet efter tid, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5392 Uppdaterad: 2019-09-09

  1. tid: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2018 (49)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tabelluppgift: Invånare per kvadratkilometer, Folkmängd, Landareal i kvadratkilometer, (3)


 20. Folkmängd och befolkningsförändringar efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 9700 Uppdaterad: 2019-11-11

  1. tid: 1990Q1, 1990Q2, 1990Q3, 1990Q4, ..., 2019Q3 (119)
  2. tabelluppgift: Folkmängd, Befolkningsförändring, Födda, Döda, ..., Årstakt befolkningsutveckling (10)