Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter ålder, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 40151 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., Totalt (102)
  2. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 2. Folkmängd och befolkningsförändringar efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3237 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  2. tabelluppgift: Folkmängd, Födda, Döda, Inflyttade, ..., Befolkningsförändring (6)


 3. Folkmängd efter tid, ålder, kön och civilstånd.

  Välj variabler: Storlek: 70092 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2018 (51)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. civilstånd: Ogifta, Gifta, Skilda, Änkor/Änklingar, Samtliga (5)


 4. Folkmängd med utländsk bakgrund efter tid och typ.

  Välj variabler: Storlek: 1909 Uppdaterad: 2020-01-20

  1. tid: 1980, 1985, 1990, 1991, ..., 2018 (31)
  2. typ: Utländska medborgare, Utrikes födda, Utländsk bakgrund, Hela befolkningen, (4)


 5. Procentuell fördelning för personer med utländsk bakgrund efter tid och typ.

  Välj variabler: Storlek: 1732 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 1980, 1985, 1990, 1995, ..., 2018 (27)
  2. typ: Utländska medborgare, Utrikes födda, Utländsk bakgrund, Hela befolkningen, (4)


 6. Folkmängd efter tid, födelseland och kön.

  Välj variabler: Storlek: 19804 Uppdaterad: 2020-01-21

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. födelseland: Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbajdzjan, ..., Österrike (69)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Folkmängd efter tid, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 19939 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelseland: Afghanistan, Bangladesh, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, ..., Vietnam (42)
  3. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-29 år, ..., Totalt (8)


 8. Folkmängd efter tid, födelseregion och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 4026 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (8)
  3. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65-w år, Totalt, (4)


 9. Procentuell fördelning av personer efter tid, födelseregion och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 3882 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (8)
  3. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65-w år, Totalt, (4)


 10. Folkmängd efter tid, ålder, kön och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 22875 Uppdaterad: 2020-01-21

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseregion: Sverige, Övriga Europa, Övriga Världen, Samtliga, (4)


 11. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, ålder, kön och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 27627 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseregion: Sverige, Övriga Europa, Övriga Världen, Utrikes födda totalt, Samtliga (5)


 12. Folkmängd efter tid, födelseland, kön och invandringstidpunkt.

  Välj variabler: Storlek: 43127 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelseland: Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Chile, ..., Vietnam (38)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. invandringstidpunkt: Ej invandrat, Före 1980, 1980-1989, 1990-1999, ..., Totalt (7)


 13. Folkmängd efter tid, ålder, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 15269 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Samtliga, (3)


 14. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, ålder, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 13929 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Samtliga, (3)


 15. Utländsk bakgrund efter tid, ursprungsland och kön.

  Välj variabler: Storlek: 5587 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2018 (16)
  2. ursprungsland: Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Chile, Danmark, ..., Tyskland (17)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 16. Utländsk bakgrund efter tid, ursprungsland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 10301 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  2. ursprungsland: Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Chile, Danmark, ..., Tyskland (17)
  3. ålder: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (13)


 17. Utländsk bakgrund efter tid, ursprungsregion och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 6947 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  2. ursprungsregion: Norden, EU utom Norden, Europa utom EU, Afrika, ..., Totalt (9)
  3. ålder: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (13)


 18. Folkmängd efter tid, födelselän, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 70050 Uppdaterad: 2020-01-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (23)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år , 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 19. Utländska medborgare efter medborgarskapsland och tid.

  Välj variabler: Storlek: 26152 Uppdaterad: 2020-01-21

  1. medborgarskapsland: Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbajdzjan, ..., Ej nordiska medborgare totalt (76)
  2. tid: 1944, 1945, 1946, 1947, ..., 2018 (75)


 20. Utländska medborgare efter tid och medborgarskapslandsregion.

  Välj variabler: Storlek: 3509 Uppdaterad: 2020-01-21

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  2. medborgarskapslandsregion: Norden, Övriga Europa, Afrika, Nordamerika, ..., Samtliga (10)


 21. Befolkningstäthet efter tid, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5844 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2018 (49)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tabelluppgift: Invånare per kvadratkilometer, Folkmängd, Landareal i kvadratkilometer, (3)


 22. Folkmängd den 1 november efter tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 2735 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)
  2. tabelluppgift: Antal invånare, Förändring, antal, Förändring, procent, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 23. Folkmängd den 1 november efter tid, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 8115 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 24. Folkmängd vart femte år efter tid, ålder, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 19940 Uppdaterad: 2020-01-15

  1. tid: 1900, 1910, 1920, 1930, ..., 2015 (21)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (18)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent per kön, Procent av samtliga, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 25. Andel gifta personer vart femte år efter kön, tid och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 3822 Uppdaterad: 2020-01-15

  1. kön: Män, Kvinnor, (2)
  2. tid: 1890, 1900, 1910, 1920, ..., 2015 (22)
  3. ålder: 15-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., 65-w år (11)


 26. Folkmängd och befolkningsförändringar efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 9700 Uppdaterad: 2019-11-11

  1. tid: 1990Q1, 1990Q2, 1990Q3, 1990Q4, ..., 2019Q3 (119)
  2. tabelluppgift: Folkmängd, Befolkningsförändring, Födda, Döda, ..., Årstakt befolkningsutveckling (10)