Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter ålder, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 40151 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., Totalt (102)
  2. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 2. Folkmängd och befolkningsförändringar efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3237 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  2. tabelluppgift: Folkmängd, Födda, Döda, Inflyttade, ..., Befolkningsförändring (6)


 3. Folkmängd efter tid, ålder, kön och civilstånd.

  Välj variabler: Storlek: 70092 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2018 (51)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. civilstånd: Ogifta, Gifta, Skilda, Änkor/Änklingar, Samtliga (5)


 4. Befolkning med utländsk bakgrund efter tid, tabelluppgift och typ.

  Välj variabler: Storlek: 3652 Uppdaterad: 2020-01-29

  1. tid: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2018 (39)
  2. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  3. typ: Utländska medborgare, Utrikes födda, Utländsk bakgrund, Hela befolkningen, (4)


 5. Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, tabelluppgift och typ.

  Välj variabler: Storlek: 6063 Uppdaterad: 2020-01-28

  1. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2018 (25)
  2. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  3. typ: Utrikes födda, Inrikes födda med båda föräldrarna födda utomlands, Inrikes födda med en förälder född utomlands, Summa andra generationens invandrare, ..., Hela befolkningen (9)


 6. Folkmängd efter tid, födelseland och kön.

  Välj variabler: Storlek: 19804 Uppdaterad: 2020-01-21

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. födelseland: Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbajdzjan, ..., Österrike (69)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Folkmängd efter tid, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 19939 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelseland: Afghanistan, Bangladesh, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, ..., Vietnam (42)
  3. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-29 år, ..., Totalt (8)


 8. Folkmängd efter tid, födelseregion och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 4026 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (8)
  3. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65-w år, Totalt, (4)


 9. Procentuell fördelning av personer efter tid, födelseregion och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 3882 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (8)
  3. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65-w år, Totalt, (4)


 10. Folkmängd efter tid, ålder, kön och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 22875 Uppdaterad: 2020-01-21

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseregion: Sverige, Övriga Europa, Övriga Världen, Samtliga, (4)


 11. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, ålder, kön och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 27627 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseregion: Sverige, Övriga Europa, Övriga Världen, Utrikes födda totalt, Samtliga (5)


 12. Folkmängd efter tid, födelseland, kön och invandringstidpunkt.

  Välj variabler: Storlek: 43127 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelseland: Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Chile, ..., Vietnam (38)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. invandringstidpunkt: Ej invandrat, Före 1980, 1980-1989, 1990-1999, ..., Totalt (7)


 13. Folkmängd efter tid, ålder, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 15269 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Samtliga, (3)


 14. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, ålder, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 13929 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Samtliga, (3)


 15. Utländsk bakgrund efter tid, ursprungsland och kön.

  Välj variabler: Storlek: 5587 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2018 (16)
  2. ursprungsland: Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Chile, Danmark, ..., Tyskland (17)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 16. Utländsk bakgrund efter tid, ursprungsland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 10301 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  2. ursprungsland: Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Chile, Danmark, ..., Tyskland (17)
  3. ålder: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (13)


 17. Utländsk bakgrund efter tid, ursprungsregion och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 6947 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  2. ursprungsregion: Norden, EU utom Norden, Europa utom EU, Afrika, ..., Totalt (9)
  3. ålder: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (13)


 18. Folkmängd efter tid, födelselän, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 70374 Uppdaterad: 2020-02-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (23)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år , 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 19. Befolkningen efter tid, ålder, kön och medborgarskap.

  Välj variabler: Storlek: 9698 Uppdaterad: 2020-01-29

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. ålder: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Totalt (13)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. medborgarskap: Utländska medborgare, Svenska medborgare, Totalt, (3)


 20. Utländska medborgare efter medborgarskapsland och tid.

  Välj variabler: Storlek: 26058 Uppdaterad: 2020-01-29

  1. medborgarskapsland: Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbajdzjan, ..., Ej nordiska medborgare totalt (76)
  2. tid: 1944, 1945, 1946, 1947, ..., 2018 (75)


 21. Utländska medborgare efter tid och medborgarskapsregion.

  Välj variabler: Storlek: 3486 Uppdaterad: 2020-01-28

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  2. medborgarskapsregion: Norden, Övriga Europa, Afrika, Nordamerika, ..., Samtliga (10)


 22. Utländska medborgare efter tid, ålder, kön och medborgarskapsregion.

  Välj variabler: Storlek: 15635 Uppdaterad: 2020-01-29

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. ålder: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Totalt (13)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. medborgarskapsregion: Norden, EU utom Norden, Europa utom EU, Afrika, ..., Statslös (8)


 23. Folkmängd efter tabelluppgift, födelsedecennium, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 77762 Uppdaterad: 2020-02-18

  1. tabelluppgift: Hela befolkningen, Inrikes född, Utrikes född, (3)
  2. födelsedecennium: Född 1860-64, Född 1865-69, Född 1870-74, Född 1875-79, ..., Totalt (33)
  3. tid: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2018 (59)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 24. Befolkningstäthet efter tid, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5844 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2018 (49)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tabelluppgift: Invånare per kvadratkilometer, Folkmängd, Landareal i kvadratkilometer, (3)


 25. Folkmängd den 1 november efter tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 2735 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)
  2. tabelluppgift: Antal invånare, Förändring, antal, Förändring, procent, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 26. Folkmängd den 1 november efter tid, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 8115 Uppdaterad: 2019-12-09

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 27. Folkmängd vart femte år efter tid, ålder, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 19940 Uppdaterad: 2020-01-15

  1. tid: 1900, 1910, 1920, 1930, ..., 2015 (21)
  2. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (18)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent per kön, Procent av samtliga, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 28. Andel gifta personer vart femte år efter kön, tid och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 3822 Uppdaterad: 2020-01-15

  1. kön: Män, Kvinnor, (2)
  2. tid: 1890, 1900, 1910, 1920, ..., 2015 (22)
  3. ålder: 15-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., 65-w år (11)


 29. Folkmängd och befolkningsförändringar efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 9700 Uppdaterad: 2019-11-11

  1. tid: 1990Q1, 1990Q2, 1990Q3, 1990Q4, ..., 2019Q3 (119)
  2. tabelluppgift: Folkmängd, Befolkningsförändring, Födda, Döda, ..., Årstakt befolkningsutveckling (10)