Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter tid, ålder, kön och bakgrund.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

ålder

Totalt 22 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

bakgrund

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20220404
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-04-04
Källa
SCB (SSD / Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE35
Fotnoter

Fotnoter

bakgrund
Svensk bakgrund
Svensk bakgrund avser personer födda i Sverige där båda eller minst en av föräldrarna är födda i Sverige.
Utländsk bakgrund
Utländsk bakgrund avser personer som är utrikes födda eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.