Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Utländsk bakgrund efter tid, ursprungsland och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

ursprungsland Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20220317
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-03-17
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE39
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Följande definition för utländsk bakgrund gäller sedan 2003:
Utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda
utomlands. De redovisade ursprungsländerna är de 15 vanligaste i riket respektive år. Av den anledningen kan det variera något år för år vilka ursprungsländer som det finns redovisade värden för.