Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Pendling över kommungräns efter tid, utskottsområde, riktning, kön och pendlingsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 7637 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. pendlingsrelation: Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, Totalt över kommungräns, (3)


 2. Riktad pendling inom kommunen efter tid, utpendlingsutskottsområde, kön och inpendlingsutskottsområde.

  Välj variabler: Storlek: 8645 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utpendlingsutskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. inpendlingsutskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)


 3. Riktad pendling inom länet över kommungräns efter tid, riktning, utskottsområde, kön och relationskommun.

  Välj variabler: Storlek: 19421 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. relationskommun: Ödeshög, Ydre, Kinda, Boxholm, ..., Länet totalt (14)


 4. Riktad pendling över kommungräns efter tid, riktning, utskottsområde, kön och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 28629 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Total (23)


 5. Förvärvsarbetande efter tid, utskottsområde, typ, kön och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 14662 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettopendling, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Samtliga förvärvsarbetande, Bor och arbetar i samma områdestyp, Pendlar annat utskott i kommunen, Ospecificerat/växlande område, ..., Pendlar totalt (7)


 6. Pendlingsavstånd efter tid, typ, pendlingsrelation, utskottsområde, tabelluppgift, kön och pendlingsavstånd.

  Välj variabler: Storlek: 73483 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  3. pendlingsrelation: Inom kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Totalt, (4)
  4. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  5. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  7. pendlingsavstånd: 0-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2500 meter, 2501-5000 meter, ..., Totalt (8)


 7. Medelavstånd (km) mellan bostad och arbetsplats efter tid, typ, pendlingsrelation, utskottsområde och kön.

  Välj variabler: Storlek: 9321 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  3. pendlingsrelation: Inom kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Totalt, (4)
  4. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)