Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Medelavstånd (km) mellan bostad och arbetsplats efter tid, typ, pendlingsrelation, utskottsområde och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

pendlingsrelation

Totalt 4 Valda

Sök

utskottsområde

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230612
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-12
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GUTSPT14
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna visar genomsnittliigt avstånd i kilometer mellan bostaden och arbetsplatsen för förvärvsarbetande. Avståndet är mätt fågelvägen. Beräkningarna har gjorts utifrån samtliga sysselsatta personer med koordinater till både bostad och arbetsplats.
Geografiska utskott har funnits under lång tid i Linköpings kommun, men dess geografiska indelning har förändrats flera gånger. Den senaste förändringen i utskottsindelningen gjordes 2018, och sedan dess är Linköpings kommun indelad i sju geografiska utskott.
typ
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta. I förekommande fall pendlar de in till området.
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar. I förekommande fall pendlar de ut från området.
pendlingsrelation
Inom kommunen
Visar genomsnittligt avstånd mellan bostaden och arbetsplatsen för samtliga personer som både bor och förvärvsarbetar inom det geografiska området Linköpings kommun.
Annan kommun i länet
Visar genomsnittligt avstånd mellan bostaden och arbetsplatsen för dem som arbetspendlar över kommungräns till en annan kommun i Östergötlands län.
Kommun i annat län
Visar genomsnittligt avstånd mellan bostaden och arbetsplatsen för dem som arbetspendlar över kommungräns till en kommun i ett annat län än Östergötland.
utskottsområde
Utskott Nord
Omfattar de norra och centrala delarna av staden Linköping.
Utskott Väst
Omfattar de västra delarna av staden Linköping.
Utskott Syd
Omfattar de södra delarna av staden Linköping.
Utskott Vreta Kloster
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vreta Kloster i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Ljungsbro och Berg.
Utskott Valkebo
Omfattar de i stort sett de gamla kommundelarna Norra och Södra Valkebo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Malmslätt, Nykil och Vikingstad.
Utskott Vårdnäs
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vårdnäs i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Sturefors, Skeda Udde, Brokind och Bestorp.
Utskott Åkerbo
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Åkerbo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Linghem, Ekängen, Bankekind och Askeby.
Restförda
Inkluderar förvärvsarbetande med växlande eller ospecifiserad arbetsplats.