Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Pendlingsavstånd efter tid, typ, pendlingsrelation, utskottsområde, tabelluppgift, kön och pendlingsavstånd.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

pendlingsrelation

Totalt 4 Valda

Sök

utskottsområde

Totalt 9 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

pendlingsavstånd Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230612
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-12
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GUTSPT10
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna visar klassindelat avstånd i meter för förvärvsarbetande mellan bostaden och arbetsplatsen. Avståndet är mätt fågelvägen.
Geografiska utskott har funnits under lång tid i Linköpings kommun, men dess geografiska indelning har förändrats flera gånger. Den senaste förändringen i utskottsindelningen gjordes 2018, och sedan dess är Linköpings kommun indelad i sju geografiska utskott.
Materialet har sekretessgranskats och låga tal som ett och två har tagits bort eller justerats till andra tal.
pendlingsavstånd
Uppgifterna inkluderar samtliga sysselsatta personer med koordinater till både bostad och arbetsplats.
typ
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta. I förekommande fall pendlar de in till området.
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar. I förekommande fall pendlar de ut från området.
pendlingsrelation
Inom kommunen
Inkluderar dem som både bor och arbetar i samma område.
Annan kommun i länet
Avser personer som arbetspendlar över kommungräns till en annan kommun i Östergötlands län.
Kommun i annat län
Avser personer som arbetspendlar över kommungräns till en kommun i ett annat län än Östergötland.
utskottsområde
Utskott Nord
Omfattar de norra och centrala delarna av staden Linköping.
Utskott Väst
Omfattar de västra delarna av staden Linköping.
Utskott Syd
Omfattar de södra delarna av staden Linköping.
Utskott Vreta Kloster
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vreta Kloster i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Ljungsbro och Berg.
Utskott Valkebo
Omfattar de i stort sett de gamla kommundelarna Norra och Södra Valkebo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Malmslätt, Nykil och Vikingstad.
Utskott Vårdnäs
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vårdnäs i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Sturefors, Skeda Udde, Brokind och Bestorp.
Utskott Åkerbo
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Åkerbo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Linghem, Ekängen, Bankekind och Askeby.
Restförda
Inkluderar förvärvsarbetande med växlande eller ospecifiserad arbetsplats.
tabelluppgift
Procent
Procent beräknad inom respektive kön.