Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst efter tid, utskottsområde, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 4989 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 2. Disponibel inkomst efter tid, upplåtelseform, utskottsområde, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 19116 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, Gini-koefficient, (3)
  5. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 3. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, utskottsområde, tabelluppgift och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 24928 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. byggnadsår: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)


 4. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, utskottsområde, tabelluppgift och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 17291 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. bostadsarea: < 40 kvm, 41-70 kvm, 71-100 kvm, 101-130 kvm, ..., Totalt (8)


 5. Disponibel inkomst efter tid, upplåtelseform, utskottsområde, tabelluppgift och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 24744 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. byggnadsår: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)


 6. Disponibel inkomst efter tid, upplåtelseform, utskottsområde, tabelluppgift och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 17320 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. bostadsarea: < 40 kvm, 41-70 kvm, 71-100 kvm, 101-130 kvm, ..., Totalt (8)


 7. Förvärvsinkomst för befolkningen 20-64 år efter tid, typ, utskottsområde, sysselsättningsstatus, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 12541 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Samtliga personer med förvärvsinkomst, (2)
  5. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Antal personer, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 8. Förvärvsinkomst för befolkningen 20-64 år efter tid, typ, utskottsområde, sysselsättningsstatus, tabelluppgift, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 21116 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Samtliga personer med förvärvsinkomst, (2)
  5. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  7. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)


 9. Förvärvsinkomst för befolkningen efter tid, typ, kön, utskottsområde, tabelluppgift, sysselsättningsstatus och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 78072 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  5. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  6. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Samtliga personer med förvärvsinkomst, (2)
  7. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (14)


 10. Nettoinkomst för personer 20 år eller äldre efter tid, utskottsområde, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 6028 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Antal personer, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 11. Inkomstöversikt efter tid, kön, utskottsområde, inkomsttyp, tabelluppgift och inkomstmått.

  Välj variabler: Storlek: 16153 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. inkomsttyp: Förvärvsinkomst, Nettoinkomst, Disponibel inkomst, (3)
  5. tabelluppgift: Tkr, Andel (%) av männens nivå, Antal personer/hushåll, (3)
  6. inkomstmått: Medianinkomst, Medelinkomst, (2)


 12. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, utskottsområde, kön och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 17293 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Bor och arbetar i samma utskottsområde, Pendlar till annan del av kommunen, Summa bor och arbetar i kommun, Pendlar annan kommun i länet, ..., Totalt (6)


 13. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, kön, utskottsområde, pendlingsinformation och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 91690 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  5. pendlingsinformation: Bor och arbetar i samma utskottsområde, Pendlar till annan del av kommunen, Summa bor och arbetar i kommun, Pendlar över kommungräns, Totalt (5)
  6. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Totalt (10)


 14. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, kön, utskottsområde, pendlingsinformation och sektor.

  Välj variabler: Storlek: 35065 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  5. pendlingsinformation: Bor och arbetar i samma utskottsområde, Pendlar till annan del av kommunen, Summa bor och arbetar i kommun, Pendlar över kommungräns, Totalt (5)
  6. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)