Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, utskottsområde, kön och pendlingsinformation.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

utskottsområde

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

pendlingsinformation

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230612
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-12
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GUTSIA65
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna redovisas som miljoner kronor och avser den summerade arbetsinkomsten för förvärvsarbetande personer 16 år eller äldre. Beloppet påverkas både av antalet förvärvsarbetande personer i respektive utskottsområde som bidrar till den totala summan och nivån på den arbetsinkomst som respektive person individuellt bidrar med. Redovisningen sker i löpande priser.

Geografiska utskott har funnits under lång tid i Linköpings kommun, men dess geografiska indelning har förändrats flera gånger. Den senaste förändringen i utskottsindelningen gjordes 2018, och sedan dess är Linköpings kommun indelad i sju geografiska utskott.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.
Nettoskillnad
Nettoskillnaden visar hur stor skillnad det är mellan den summerade intjänade arbetsinkomsten för dem som bor och betalar skatt i området (nattbefolkningen) och dem som arbetar i området (dagbefolkningen). Om nettot visar på ett minus genererar arbetsplatserna i området en större summerad arbetsinkomst än det belopp som invånarna i området betalar skatt på.
utskottsområde
Utskott Nord
Omfattar de norra och centrala delarna av staden Linköping.
Utskott Väst
Omfattar de västra delarna av staden Linköping.
Utskott Syd
Omfattar de södra delarna av staden Linköping.
Utskott Vreta Kloster
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vreta Kloster i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Ljungsbro och Berg.
Utskott Valkebo
Omfattar de i stort sett de gamla kommundelarna Norra och Södra Valkebo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Malmslätt, Nykil och Vikingstad.
Utskott Vårdnäs
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vårdnäs i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Sturefors, Skeda Udde, Brokind och Bestorp.
Utskott Åkerbo
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Åkerbo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Linghem, Ekängen, Bankekind och Askeby.
pendlingsinformation
Bor och arbetar i samma utskottsområde
Avser det summerade belopp som både är intjänat och utbetalt i det egna utskottsområdet.
Summa bor och arbetar i kommun
Avser det summerade belopp som både är intjänat och utbetalt i den egna kommunen.
Pendlar annan kommun i länet
Avser det summerade belopp som antingen är intjänat (nattbefolkningen) eller utbetalt (dagbefolkningen) utanför Linköping i en annan kommun i Östergötlands län.
Pendlar kommun i annat län
Avser det summerade belopp som antingen är intjänat (nattbefolkningen) eller utbetalt (dagbefolkningen) i en kommun utanför Östergötlands län.