Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Inkomstöversikt efter tid, kön, utskottsområde, inkomsttyp, tabelluppgift och inkomstmått.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

utskottsområde

Totalt 9 Valda

Sök

inkomsttyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

inkomstmått Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230612
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-12
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GUTSBN80
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser personer 20 år eller äldre respektive hushåll med en referensperson som är 20 år eller äldre.

Geografiska utskott har funnits under lång tid i Linköpings kommun, men dess geografiska indelning har förändrats flera gånger. Den senaste förändringen i utskottsindelningen gjordes 2018, och sedan dess är Linköpings kommun indelad i sju geografiska utskott för medborgardialog.
inkomsttyp
Disponibel inkomst är ett hushållsmått och redovisas i denna sammanställning inte könsuppdelat utan endast för hela hushållet.
inkomstmått
Uppgifterna avser dem som har en inkomst som är större noll (0).
utskottsområde
Utskott Nord
Omfattar de norra och centrala delarna av staden Linköping.
Utskott Väst
Omfattar de västra delarna av staden Linköping.
Utskott Syd
Omfattar de södra delarna av staden Linköping.
Utskott Vreta Kloster
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vreta Kloster i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Ljungsbro och Berg.
Utskott Valkebo
Omfattar de i stort sett de gamla kommundelarna Norra och Södra Valkebo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Malmslätt, Nykil och Vikingstad.
Utskott Vårdnäs
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vårdnäs i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Sturefors, Skeda Udde, Brokind och Bestorp.
Utskott Åkerbo
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Åkerbo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Linghem, Ekängen, Bankekind och Askeby.
inkomsttyp
Förvärvsinkomst
Visar personens sammanräknade förvärvsinkomst och inkluderar bland annat lön och pension. Både förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande ingår i de redovisade uppgifterna. Avser personer 20 år eller äldre som har sin bostad i Linköpings kommun.
Nettoinkomst
Visar personens nettoinkomst, vilken kan betraktas som den enskilda individens disponibla inkomst efter skatter och transfereringar. Avser personer 20 år eller äldre som har sin bostad i Linköpings kommun.
Disponibel inkomst
Visar hushållets disponibla inkomst efter skatter och transfereringar. Avser hushåll där referenspersonen är 20 år eller äldre med bostad i Linköpings kommun.
tabelluppgift
Andel (%) av männens nivå
Visar kvinnors respektive hela befolkningens inkomstnivå som andel av mäns inkomstnivå. Procentandelar redovisas för förvärvsinkomst och nettoinkomst, däremot inte för den disponibla inkomsten.
Antal personer/hushåll
Avser personer vid redovisning av förvärvsinkomst och nettoinkomst. Avser hushåll vid redovisning av disponibel inkomst.