Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tid, utskottsområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 22485 Uppdaterad: 2023-03-14

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)


 2. Folkmängd efter tid, utskottsområde, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 15338 Uppdaterad: 2023-04-03

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. åldersklass: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (13)


 3. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, utskottsområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 22839 Uppdaterad: 2023-03-14

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)


 4. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, utskottsområde, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 15285 Uppdaterad: 2023-04-03

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. åldersklass: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (13)


 5. Folkmängd efter tid, utskottsområde, tabelluppgift, kön och härkomst.

  Välj variabler: Storlek: 7824 Uppdaterad: 2023-04-03

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. härkomst: Utrikes födda, Utländska medborgare, Utländsk bakgrund, (3)


 6. Folkmängd efter tid, kön, utskottsområde, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 35695 Uppdaterad: 2023-04-04

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 7. Folkmängd efter tid, kön, utskottsområde, bakgrund och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 36043 Uppdaterad: 2023-04-04

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 8. Folkmängd efter tid, kön, utskottsområde och födelsevärldsdel.

  Välj variabler: Storlek: 9341 Uppdaterad: 2023-04-03

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. födelsevärldsdel: Sverige, Norden, EU utom Norden, Övriga Europa, ..., Totalt (10)


 9. Folkmängd efter tid, kön, utskottsområde och FN-grupp.

  Välj variabler: Storlek: 16090 Uppdaterad: 2023-04-04

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. FN-grupp: Sverige, Norra Europa, Västra Europa, Södra Europa, ..., Totalt (18)


 10. Folkmängd efter tid, utskottsområde, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 39906 Uppdaterad: 2023-03-20

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. födelseland: Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbajdzjan, ..., Österrike (76)


 11. Antal födelseländer efter tid, utskottsområde och kön.

  Välj variabler: Storlek: 3875 Uppdaterad: 2023-03-20

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 12. Befolkningens andel efter utskottsområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 4083 Uppdaterad: 2023-03-20

  1. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 13. Medelålder efter tid, utskottsområde och kön.

  Välj variabler: Storlek: 4181 Uppdaterad: 2023-03-14

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 14. Folkmängd och befolkningsprognos efter utskottsområde och tid.

  Välj variabler: Storlek: 4027 Uppdaterad: 2023-05-26

  1. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2032 (18)


 15. Demografisk analys efter tid, utskottsområde och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5702 Uppdaterad: 2023-04-26

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, Antal barn, (4)