Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Antal födelseländer efter tid, utskottsområde och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

utskottsområde

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230320
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-03-20
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GUTSBE50
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna visar från hur många födelseländer som utskottsområdets invånare ursprungligen kommer ifrån. För närvarande finns det 209 födelseländer noterade som alternativ i den grundläggande statistiken om födelseländer (inklusive Sverige). Det är det födelseland som noterades då personen senast flyttade till Sverige som anges. Det innebär att det finns en del länder noterade i grundmaterialet som inte längre finns kvar, som exempelvis Jugoslavien, Tjeckoslovakien och Sovjetunionen.

Geografiska utskott har funnits under lång tid i Linköpings kommun, men dess geografiska indelning har förändrats flera gånger. Den senaste förändringen i utskottsindelningen gjordes 2018, och sedan dess är Linköpings kommun indelad i sju geografiska utskott.
Uppgifterna avser den 31 december respektive år.
utskottsområde
Utskott Nord
Omfattar de norra och centrala delarna av staden Linköping.
Utskott Väst
Omfattar de västra delarna av staden Linköping.
Utskott Syd
Omfattar de södra delarna av staden Linköping.
Utskott Vreta Kloster
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vreta Kloster i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Ljungsbro och Berg.
Utskott Valkebo
Omfattar de i stort sett de gamla kommundelarna Norra och Södra Valkebo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Malmslätt, Nykil och Vikingstad.
Utskott Vårdnäs
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vårdnäs i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Sturefors, Skeda Udde, Brokind och Bestorp.
Utskott Åkerbo
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Åkerbo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Linghem, Ekängen, Bankekind och Askeby.