Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, utskottsområde, kön och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

utskottsområde

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230314
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-03-14
Källa
SCB (OSDB / Östgötadatabasen). Sammanställning och beräkning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GUTSBE35
Fotnoter

Fotnoter

Procenten har beräknats utifrån respektive åldersgrupps andel av den totala folkmängden i det geografiska utskottsområdet. Det gäller även för respektive kön att andelen har beräknats utifrån hela folkmängden. Tabellen visar exempelvis hur stor andel som är flickor i åldern 5-9 år av den totala folkmängden i det geografiska utskottsområdet.
utskottsområde
Utskott Nord
Omfattar de norra och centrala delarna av staden Linköping.
Utskott Väst
Omfattar de västra delarna av staden Linköping.
Utskott Syd
Omfattar de södra delarna av staden Linköping.
Utskott Vreta Kloster
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vreta Kloster i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Ljungsbro och Berg.
Utskott Valkebo
Omfattar de i stort sett de gamla kommundelarna Norra och Södra Valkebo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Malmslätt, Nykil och Vikingstad.
Utskott Vårdnäs
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vårdnäs i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Sturefors, Skeda Udde, Brokind och Bestorp.
Utskott Åkerbo
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Åkerbo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Linghem, Ekängen, Bankekind och Askeby.